Dichter bij de president kan ze niet komen

Susan Rice is in het Witte Huis begonnen als de belangrijkste buitenlandadviseur van Obama Bij de VN kon ze soms erg fel uit de hoek komen Nu is ze een sleutelfiguur in Washington

US President Barack Obama (R) walks with current UN Ambassador Susan Rice (C) and incoming National Security Adviser and Samantha Power (L), nominee for new UN Ambassador, following the announcement in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, June 5, 2013. Obama formally announced that Rice, currently ambassador to the UN, would take over from Tom Donilon in July, in an appointment which defies Republican claims that she misled Americans over the attack on the US mission in Benghazi. AFP PHOTO / Saul LOEB AFP

Redacteur internationale betrekkingen

President Obama had haar eigenlijk minister van Buitenlandse Zaken willen maken, als opvolger van Hillary Clinton. Maar dat is Susan Rice niet geworden – de Senaat had grote bezwaren tegen die benoeming. Ze kreeg wel een andere mooie baan: sinds gisteren is ze Obama’s Nationale Veiligheidsadviseur. Voor die benoeming had Obama niet de goedkeuring van de Senaat nodig.

Susan Rice (48) heeft nu een kantoor in de West Wing van het Witte Huis, niet ver van de Oval Office van de president.

In de Amerikaanse pers is haar benoeming een troostprijs genoemd, nadat ze geen minister van Buitenlandse Zaken kon worden – die baan ging uiteindelijk naar John Kerry. Maar omdat de grote lijnen van het Amerikaanse buitenlandse beleid in het Witte Huis worden uitgezet, en de belangrijke besluiten daar ook worden genomen, hoeft Rice niet rouwig te zijn dat ze Veiligheidsadviseur wordt. De minister is weliswaar het gezicht van de Amerikaanse diplomatie in de wereld, maar staat letterlijk en figuurlijk op grotere afstand van de president. Hoe invloedrijk een Veiligheidsadviseur kan zijn die het vertrouwen van de president heeft, hebben illustere voorgangers als Henry Kissinger (onder president Nixon) en Brent Scowcroft (onder Bush de vader) laten zien.

De Senaat had problemen met Rice als minister, omdat ze vorig jaar, na de terreuraanval op het Amerikaanse consulaat in het Libische Benghazi, onjuiste informatie had verstrekt over die aanval. Rice was toen nog de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties in New York.

Ze is een harde onderhandelaar

Rice heeft zich de afgelopen vier jaar bij de VN laten kennen als een harde onderhandelaar met een scherpe tong, berucht om haar directe optreden. Omzichtige diplomatieke taal, vleierijen en het kweken van goodwill door recepties en diners af te lopen, dat hoort allemaal niet bij haar stijl en aanpak.

Als een van haar voornaamste wapenfeiten geldt dat ze in maart 2011 een resolutie door de VN-Veiligheidsraad kreeg die het militaire ingrijpen in Libië mogelijk maakte. Rusland en China spraken zowaar geen veto uit (ze onthielden zich van stemming). In Washington had Rice al sterk voor een interventie gepleit. Door de VN-resolutie kon die ook daadwerkelijk beginnen.

Bij haar aantreden als VN-ambassadeur was Rice met haar 44 jaar de op één na jongste Amerikaan op die positie. Maar onervaren was ze niet, en onzeker evenmin. Al op 28-jarige leeftijd was ze onder president Clinton tot lid van de Nationale Veiligheidsraad benoemd. Vier jaar later werd ze onderminister van Buitenlandse Zaken voor Afrika. Die baan dankte ze aan de toenmalige minister Madeleine Albright, een oude vriendin van haar ouders die Rice sinds haar jeugd goed kent en die vaak als een soort mentor voor haar optrad.

Na het presidentschap van George W. Bush wilde de regering-Obama de wereld van het begin af aan duidelijk maken dat ze de Verenigde Naties serieus nam en een belangrijke rol toekende. Dat in de praktijk uitdragen werd de eerste taak van ambassadeur Rice – die overigens geen familie is van Condoleezza Rice, die onder George W. Bush eerst Veiligheidsadviseur en later minister van Buitenlandse Zaken was.

Het ambassadeurschap van Susan Rice kreeg extra gewicht doordat Obama haar functie opwaardeerde tot een kabinetspost. Daardoor viel Rice niet alleen onder minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, maar had ze ook een directe lijn naar de president. Dat vergrootte haar gezag bij de ambassadeurs van andere landen.

Ze stond lijnrecht tegenover Rusland

Van oudsher zijn de Verenigde Staten hoofdrolspeler in de Veiligheidsraad van de VN, maar zonder samenwerking met andere landen krijgen de Amerikanen niets voor elkaar. Het bijna dagelijkse overleg met de gezanten van de andere veertien leden is daarom cruciaal, vooral de vaak moeizame onderhandelingen met de vier andere permanente leden – Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk – die net als de VS vetorecht hebben.

Rusland is in de Veiligheidsraad de belangrijkste tegenspeler van de VS, waarbij Rice en ambassadeur Vitali Tsjoerkin regelmatig recht tegenover elkaar staan in een hard machtspolitiek spel. Na de interventie in Libië heeft Rusland, gesteund door China, besloten voorlopig niet nog eens met een resolutie in te stemmen die in het Midden-Oosten tot een militaire interventie van het Westen kan leiden.

Ze walgde van het veto

De Veiligheidsraad heeft bij de burgeroorlog in Syrië vrijwel steeds verdeeld en machteloos aan de zijlijn gestaan. Toen Rusland en China vorig jaar gezamenlijk een resolutie tegenhielden waarin het geweld in Syrië werd veroordeeld, zei Rice dat ze „walgde” van dit dubbele veto. Rusland en China hadden „bloed aan hun handen”.

Binnen de regering-Obama geldt Rice in het algemeen als ‘interventionist’, als voorstander van militair ingrijpen op humanitaire gronden. Die reputatie dateert van de jaren negentig, toen zij in de Nationale Veiligheidsraad van president Clinton verantwoordelijk was voor vredesmissies en tegen ingrijpen bij de genocide in Rwanda was. Bij die massale slachting kwamen in zo’n honderd dagen een half miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s om. Clinton zou later zijn spijt betuigen, en erkennen dat de genocide voorkomen had kunnen worden met 5.000 man vredestroepen.

Ook Rice erkende haar foute inschatting. Haar spijt daarover was een keerpunt in haar denken. „Ik heb gezworen dat als ik ooit nog eens voor zo’n situatie zou komen te staan, ik zou kiezen voor dramatisch ingrijpen, ook al zou dat mijn ondergang zijn.” In Libië handelde ze naar dat voornemen. Als ze in verband met Syrië ook voor dramatisch ingrijpen pleit, dan is daar tot nu toe weinig van gebleken.

Bij de VN heeft Rice laten zien een trouw uitvoerder van de politiek van haar baas te zijn. Ook als Veiligheidsadviseur zal ze zich moeten schikken naar de koers waartoe Obama besluit, maar ze heeft wel veel mogelijkheden zijn denken te beïnvloeden.

Ze wordt nu een spelverdeler

Haar rol is aan de ene kant die van spelverdeler: als Veiligheidsadviseur moet ze zorgen dat de discussies tussen de hoofdrolspelers op veiligheidsgebied – de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, de directeur van de CIA en de vicepresident – tot duidelijke besluiten en adviezen aan de president leiden. Daarnaast is zij de voornaamste gesprekspartner van de president over buitenlandse politiek en een sleutelfiguur bij het formuleren van de strategische visie van de regering.

Haar voorganger, Tom Donilon, was belangrijk bij het besluit om meer aandacht te richten op Azië (de ‘draai naar het Azië’). Nauwgezet voerde hij het beleid van Obama uit dat erop gericht is de rol van Amerika in de wereld, na de twee oorlogen in Irak en Afghanistan, terughoudender te maken. Vrijwel altijd opereerde hij als onopvallende figuur achter de schermen.

De gedreven en uitgesproken Rice heeft een andere stijl. Donilon versterkte de voorzichtige kant van Obama, Rice zal misschien, schreef het tijdschrift Foreign Policy onlangs hoopvol, zijn activistische kant stimuleren.

    • Juurd Eijsvoogel