Correcties en aanvullingen

Proefboringen schaliegas

In het bericht Studie naar effecten winning van schaliegas ‘onvolledig’ (1 juli, pagina 2) over mogelijke winning van schaliegas in Nederland staat ten onrechte dat minister Kamp van Economische Zaken voor het einde van het zomerreces een besluit neemt. Het geldt echter niet een besluit over winning, maar een voorstel aan de Tweede Kamer tot het al dan niet verrichten van proefboringen.