‘Buitenschuldbeleid’ wordt niet verruimd

Asieladvies

Tegen de wens van de PvdA-fractie in hoeft het kabinet het zogeheten ‘buitenschuldbeleid’ niet te verruimen. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) vindt het niet nodig om het beleid uit te breiden, staat in een gisteren verschenen advies aan staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD). Het buitenschuldbeleid is voor vreemdelingen die terug willen naar hun land van herkomst, maar niet kunnen. In Den Haag werd met spanning uitgekeken naar het advies. PvdA-leider Diederik Samsom beloofde zijn achterban een verruiming van het buitenschuldbeleid, in ruil voor steun aan het strafbaar stellen van illegaliteit. De PvdA zegt nu in een reactie de conclusies van de ACVZ te onderschrijven en wil „het gesprek aan” met Teeven om de aanbevelingen door te voeren. NRC