Vertrouwenscrisis in PvdA Feijenoord

In de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord is een vertrouwenscrisis ontstaan nu uit onderzoek is gebleken dat politici zich schuldig hebben gemaakt aan „cliëntelisme en machtsbederf”.

De PvdA-fractie eist het vertrek van haar eigen bestuurders, maar die willen vooralsnog niet opstappen. PvdA-deelraadslid Serdar Çiçek, die vriendjespolitiek wordt verweten, heeft zich wel teruggetrokken uit de partij.

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) schreef vrijdag een zeer kritisch rapport over de politieke cultuur in Feijenoord. Aanleiding was berichtgeving, onder andere in NRC Handelsblad, over cliëntelisme door Turkse politici. Enkele deelgemeentebestuurders zeiden dat ze door Turkse PvdA’ers onder druk zijn gezet om de achterban te begunstigen.

Het rapport bevestigt dat in een aantal gevallen sprake is geweest van oneigenlijke politieke druk en integriteitschendingen. Zo weet de deelgemeente al van voor de eeuwwisseling af van een illegaal Turks moskee-internaat, maar trad ze hier niet tegen op. „Onbehoorlijk bestuur”, volgens BING.

De PvdA-fractie zegt dat het rapport situaties beschrijft die „buiten het normenkader vallen dat de PvdA hanteert” voor haar politici. Daarom wil de fractie dat haar bestuurders aftreden. Een van hen, portefeuillehouder René Kronenberg, heeft al laten weten dat hij dat niet van plan is. „Ik heb het BING-rapport nu twee keer gelezen en wil het nog wel een keertje lezen, maar ik lees nergens dat René ‘fout’ is geweest”, aldus Kronenberg. „Ik heb de praktijken van vriendjes en baantjes toespelen juist bespreekbaar gemaakt binnen het dagelijks bestuur. Het is bizar dat ik nu zou moeten opstappen.”

PvdA-bestuurder Seyit Yeyden, die volgens BING „oneigenlijke druk” heeft uitgeoefend op een ambtenaar, wil naar verluidt ook nog niet opstappen.

De bestuurders moeten zich donderdag verantwoorden in een deelraadsvergadering.

    • Andreas Kouwenhoven