UWV voorziet ‘forse’ stijging WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen stijgt van 340.000 in het begin van dit jaar naar een recordniveau van 440.000 eind volgend jaar, aldus het UWV.
Het aantal WW-uitkeringen stijgt van 340.000 in het begin van dit jaar naar een recordniveau van 440.000 eind volgend jaar, aldus het UWV. Foto Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Het aantal werkloosheidsuitkeringen neemt als gevolg van de economische crisis fors toe. Dat verwacht het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vanmiddag in een maandelijkse raming.

Het aantal WW-uitkeringen stijgt van 340.000 in het begin van dit jaar naar een recordniveau van 440.000 eind volgend jaar, aldus het UWV.

De stijging in WW-uitkeringen betekent ook dat de uitkeringslasten toenemen. Zo voorspelt het UWV dit jaar bijna anderhalf miljard euro meer aan uitkeringen te moeten uitgeven dan vorig jaar. Voor 2014 voorziet het instituut een verdere stijging van 900 miljoen euro. De uitkeringslasten van arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn stabiel.

Als gevolg van stijgende lasten en werkgeverspremies die niet lastendekkend zijn, groeit het financiële tekort in de UWV-fondsen eind dit jaar tot 5,4 miljard euro. Dit tekort heeft geen gevolgen voor het uitbetalen van de uitkeringen, zegt het UWV.

Werkloosheid loopt volgend jaar ook nog op

Begin vorige maand liet het UWV weten dat er voorlopig nog geen herstel op de arbeidsmarkt is. Het aantal werkzoekenden loopt eind 2014 op tot 739.000.

Op dit moment zijn er 650.000 werkzoekenden, dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. Ook voor de middellange termijn schetst het UWV een somber beeld van de arbeidsmarkt. Het hoge aantal werkzoekenden blijft tot in 2017 op dit peil.