Studie naar effecten winning van schaliegas 'onvolledig'

Het Nederlandse onderzoek naar de mogelijke gevolgen van schaliegaswinning laat belangrijke vragen liggen. Drinkwaterwinning en de belangen van omwonenden zijn op dit moment geen onderwerp van de studie.

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in een vandaag uitgebracht tussenadvies. De commissie, die de minister adviseert, dringt er op aan het onderzoek op een aantal belangrijke punten te verbreden.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is het afgelopen jaar gewerkt aan een studie naar de effecten van schaliegaswinning in Nederland. De winning van schaliegas is omstreden vanwege het kraken van steenlagen, waarbij onder hoge druk water, zand en chemicaliën de bodem ingespoten worden. Tegenstanders waarschuwen voor aanzienlijke milieuschade.

Het onderzoek wordt deze week afgerond, maar minister Kamp (Economische Zaken, VVD) maakt de inhoud pas aan het einde van het zomerreces bekend, tegelijk met zijn besluit om al dan niet tot winning van schaliegas over te gaan.

Onder strikte geheimhouding zal de minister de inhoud woensdag delen met de zogeheten klankbordgroep van burgers, lokaal bestuur en bedrijfsleven. Vorige week stapten leden van deze groep op omdat ze weigerden te tekenen voor geheimhouding. Van de 12 leden zijn er nog 4 aanwezig, onder wie de Rabobank en de branchevereniging Nogepa.

Overigens werd vandaag bekend dat Rabobank wereldwijd geen geld uitleent aan bedrijven die betrokken zijn bij de winning van schaliegas. De bank maakt zich zorgen over vervuiling van grond en water en ook over verlies van biodiversiteit en de gevolgen voor omwonenden.

Vorige week bleek uit Amerikaans onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS, dat er een direct verband is tussen winning van schaliegas en drinkwatervervuiling.