Meer dan 13.000 melden zich in Duitsland

Belastingontduiking

In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg hebben zich meer dan 13.000 mensen gemeld die informatie hebben achtergehouden voor de belasting. Deze mensen hebben zichzelf aangegeven nadat een aantal cd’s met bankgegevens uit Zwitserland en Lichtenstein was opgedoken. Volgens de minister van Financiën van de deelstaat blijft het aantal melders nog toenemen. Hij heeft de jongste cijfers aangegrepen om opnieuw te pleiten voor een uitbreiding van de mogelijkheden tot strafvervolging van belastingontduikers. NRC