Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

‘Hogere inleg pensioenpremie voor minder pensioenopbouw’

Beeld ANP/Lex van Lieshout

Door de dekkingsproblemen bij pensioenfondsen zijn de premies die werkgevers en werknemers betalen sinds 2008 met 16 procent gestegen. Tegelijkertijd zijn mensen minder pensioen gaan opbouwen, zo blijkt uit een onderzoek dat werd gedaan door het Financieele Dagblad onder de vijftig grootste pensioenfondsen.

Deze pensioenfondsen zijn goed voor negentig procent van het totale pensioenvermogen in Nederland. De premie is hier in de afgelopen vijf jaar gestegen van 21 procent naar 25 procent van het loon waarover de premie wordt geheven. Bij het grootste pensioenfonds ABP bedraagt de premie nu 25,4 procent, het hoogste percentage in veertig jaar.

Tegelijkertijd is het gemiddelde bedrag dat mensen opzijzetten verlaagd. Bij de grootste pensioenfondsen is de jaarlijkse opbouw in de afgelopen vijf jaar gedaald van 2,09 procent naar 1,87 procent. In vrijwel alle gevallen ging de lagere opbouw samen met verhoging van de premie, aldus het FD.

pensioenplannen kabinet onder vuur

In de bezuinigingsplannen van het kabinet staat een lagere opbouw van de pensioenpremies centraal, over deze lagere opbouw is afgelopen week in de Kamer uitgebreid gedebatteerd. Nu kan een werknemer nog 2,25 procent van zijn inkomen belastingvrij aan pensioen opbouwen. Het kabinet wil dit terugbrengen naar 1,75 procent. Doordat mensen later stoppen met werken hebben ze meer tijd om voor hun pensioen te sparen, zo is de gedachte.

Als onderdeel van het sociaal akkoord was afgesproken dat sociale partners 250 miljoen euro krijgen om de gevolgen van de bezuinigingen te beperken. Onlangs presenteerden zij de zogeheten bijspaarregeling, waardoor de pensioenopbouw in de praktijk op maximaal 1,85 procent komt te liggen, en dus niet op 1,75 procent.

De Tweede Kamer bleek afgelopen week grote moeite te hebben met een voorstel van de sociale partners om de bezuinigingen op pensioenen te verzachten. Blijkbaar zijn nu de sociale partners zelf ook ontevreden over de bijspaarregeling: in paginagrote advertenties riepen vakbonden politici op de opbouw naar twee procent te brengen. Deze publicitaire actie wekt ergernis bij de coalitie, ze vindt dat sociale partners zo proberen onder de pensioenafspraken van het sociaal akkoord uit te komen.