Opinie

Stel een contract op als je gaat trouwen

Mijn vriend en ik gaan trouwen, mede omdat ik zwanger ben. Hij vindt dat we een huwelijkscontract moeten laten opstellen. Is dat echt nodig? Wat zou erin moeten staan?

Elke dag geven 200 stellen in ons land elkaar het ja-woord. Pakweg 150 daarvan huwen lukraak in gemeenschap van goederen, dus zonder notarieel contract. Dat lijkt het toppunt van liefde, maar kan ellendig uitpakken of onnodig geld kosten. Want bij gemeenschap van goederen deel je, naast lief en leed, ook alle bezittingen én schulden. Zwemt je lief in de kredieten of gaat zijn/haar bedrijf failliet, dan mogen schuldeisers ook jouw deel van het bezit opeisen. Een huwelijkscontract steekt daar een stokje voor. Verder kan zo’n overeenkomst erfbelasting besparen, een scheiding of overlijden draaglijker maken of voorkomen dat een erfenis of schenking verkeerd terechtkomt. Maak dus huwelijkse voorwaarden, als je van elkaar houdt.

Wijdverbreid is het misverstand dat een huwelijkscontract zorgt dat je financieel niets deelt. Dat kan, maar hoeft niet. Er zijn namelijk warme, koude en dynamische voorwaarden. Bij koude afspraken deel je niets bij echtscheiding (en mogelijk ook bij overlijden). Bij warme deel je juist veel. Dynamische voorwaarden zijn een tussenvorm. Jullie bepalen bijvoorbeeld dat als jij je carrière opgeeft voor het gezin, dat jullie dan bij scheiding doen alsof er gemeenschap van goederen was. Maar gaan jullie spoedig kinderloos uit elkaar, dan zorgt ieder voor zichzelf. De afspraken bij scheiding en overlijden verdienen elk een eigen paragraaf. Daarin staan het liefst niet alleen juridische termen, maar ook wat de bedoeling en het effect van de regeling is. Bijvoorbeeld: ‘Het doel hiervan is belastingbesparing’ of ‘Let op: bij echtscheiding krijg je niets’.

Het contract kan ook vermelden hoe jullie de kosten van de huishouding verdelen, en hoe jullie ongelijke inkomens met elkaar verrekenen. Verder regel je meestal dat de uitkering uit een overlijdensrisicopolis belastingvrij is, en dat geërfde of geschonken geld en spullen niet gezamenlijk eigendom zijn.

Vlieg nou niet twee dagen voor de Grote Dag langs een notaris voor een haastcontract. Trouwen is een mooie aanleiding om samen eens echt te praten over geld. Zeg, hoe zit het met jouw studieschuld? Hoe gaan we de lasten verdelen? Gooien we ons spaargeld op één hoop? Of juist niet? Hoe rekenen we af bij een eventuele scheiding of overlijden? Waarom? Voor aanstaande gehuwden of geregistreerde partners is dit overleg een mooie eerste test. Kom je er niet uit, dan kun je nog tijdig met ruzie uit elkaar.

Met medewerking van Prof. mr. Freek Schols, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze rubriek stopt tot 31 augustus. De lezersvraag is dan: „Ik ben 65 en wil op de Filippijnen gaan wonen met mijn vriendin die niet werkt en geen inkomen heeft. Ik wil mijn bankrekening in Nederland aanhouden. Kan er een situatie ontstaan waardoor mijn AOW wordt stopgezet?” Mail uw reactie en/of nieuwe vragen voor 31 augustus naar ericaverdegaal@nrc.nl.