‘Schultz verzweeg belangrijke informatie partner tegenover Rutte’

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.
Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Foto ANP / Jerry Lampen

Melanie Schultz van Haegen (VVD) heeft in 2010 bij haar aantreden als minister van Infrastructuur niet gemeld dat haar man aandelen had in een bedrijf dat nauwe banden met haar ministerie onderhoudt. Dat concludeert de Volkskrant uit een eigen onderzoek. De minister ontkent in een verklaring dat de aandelen niet zijn gemeld.

De man van Schultz Van Haegen, Haro, verdiende in 2011 zo’n 2,9 miljoen euro met de verkoop van aandelen in certificeringsbedrijf Kiwa. Dat bedrijf verzorgt onder meer in opdracht van het ministerie van Infrastructuur de uitgifte van vergunningen voor de vervoersbranche.

Melanie Schultz van Haegen bepaalt als minister onder meer welke tarieven Kiwa in rekening mag brengen. Via de Inspectie Leefomgeving en Transport controleert zij het bedrijf. Kiwa schrijft in een reactie dat de uitgifte van vergunningen “slechts marginaal winstgevend” is.

Kamerleden en brancheorganisaties klaagden eerder over het vergunningenmonopolie en de hoge kosten van Kiwa. De financiële belangen van de man van de minister in Kiwa zijn niet gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt, maar zijn volgens de krant wel terug te vinden in een publicatie van de Italiaanse evenknie.

Partner zegt geen invloed te hebben gehad

Haro Schultz van Haegen was nog adviseur van Kiwa toen zijn vrouw in aanmerking kwam voor het ministerschap. Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, stapte hij direct op. “Wij wilden het netjes doen, zo zijn we”, zegt hij in de krant. Zijn aandelenbelang deed volgens hem niet ter zake. “Ik was slechts indirect aandeelhouder en had geen enkele invloed.” Kiwa schrijft dat Haro Schultz van Haegen geen enkele bemoeienis met het bedrijf heeft gehad sinds hij opstapte als adviseur.

Voor ze als minister aan de slag ging, heeft Melanie Schultz van Haegen in een gesprek met Rutte, toen actief als formateur, gezegd dat haar man adviseur was bij Kiwa. Haar man is drie dagen voor haar beëdiging opgestapt, schrijft de minister in een verklaring die vanochtend is uitgegeven.

Dat de man van de minister ook aandeelhouder was, is volgens de Volkskrant niet ter sprake gekomen. De minister stelt echter dat ze in hetzelfde gesprek heeft gezegd dat haar man aandelen had zonder zeggenschap over de beleggingen. Om welke aandelen het specifiek ging, heeft de minister niet gezegd.

Volgens het toenmalige Handboek voor aantredende bewindspersonen worden aandelen van een partner niet relevant geacht. Alleen als de minister er medezeggenschap over had, was ze verplicht het te melden. De minister had echter geen zeggenschap over de beleggingen. De minister schrijft volgens het handboek te hebben gehandeld.

De woordvoerder stelt dat de minister geen beslissingen heeft genomen die invloed hadden op de winstgevendheid van Kiwa in de periode voor het werd verkocht. (Novum)