Lachgas en sterke xtc-pil zijn in opmars

Lachgas wint snel aan populariteit, xtc-pillen zijn sterker dan ooit en speed is in opmars ten koste van cocaïne. Daarentegen is het narcosemiddel ghb – een op de drie gebruikers gaat tijdelijk ‘out’ – over zijn hoogtepunt.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit De Antenne 2013, het vandaag verschenen trendonderzoek naar drugs dat Ton Nabben, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Amsterdam, jaarlijks uitvoert in samenwerking met de Jellinek-kliniek in Amsterdam.

De trends zijn deels te verklaren uit ontwikkelingen in het Amsterdamse uitgaanscircuit. Door een verdubbeling van het aantal studenten in de afgelopen tien jaar en de strengere regels in de Amsterdamse clubs is er een trek naar semi-illegale feesten (zonder vergunning maar gedoogd) in de periferie. Die groep telt 5.000 tot 10.000 man. Het reguliere clubcircuit trekt per weekend zo’n 30- tot 40.000 bezoekers.

Amsterdam geldt als blauwdruk voor andere studentensteden in Nederland. De toename van het gebruik in xtc, speed en – in mindere mate – lachgas wordt veroorzaakt door de crisis. Speed is goedkoper dan cocaïne. Lachgasballonnen vul je met goedkope slagroompatronen. Ook de opkomst van sociale media speelt mee: het is makkelijk werven voor goedkopere, semi-illegale feesten.

Verder constateert Nabben een „hang naar avontuur” bij de jonge generatie. Hij noemt het opmerkelijk dat xtc verankerd is in de jongerencultuur van de generatie feestgangers die na 1990 is geboren. Verder wijst hij op het feit dat dance is doorgedrongen tot alle lagen van de samenleving. „De rechtenstudent wil ook wel eens naar een technofeestje en daar hoort vaak xtc bij.”