Een kind dwingen om te trouwen, dat mag gewoon niet

Tientallen meisjes vluchten jaarlijks uit een gedwongen huwelijk. De overheid treedt strenger op. „Vrije partnerkeuze is een grondrecht.”

„Ben je bang dat je deze zomer wordt achtergelaten in het buitenland? Bang voor een gedwongen huwelijk? Weet dat je er niet alleen voor staat.”

Zo spreekt alsniemandietsweet.nl jonge meisjes en vrouwen aan die bang zijn dat ze worden uitgehuwelijkt. De website is van de rijksoverheid, en onderdeel van een campagne. Die geeft mensen die hulp willen bieden tips hoe te handelen bij vermoedens van uithuwelijking, en vertelt slachtoffers wat ze zelf kunnen doen.

Voor preventie en signalering van gedwongen huwelijken moet meer aandacht komen, schreef minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) de Tweede Kamer deze maand. Het kabinet ziet huwelijksdwang als ‘eergerelateerd geweld’, in strijd met de mensenrechten.

Gedwongen huwelijken zijn verboden in Nederland. Toch schat het ministerie dat jaarlijks nog honderden meisjes en jonge vrouwen worden gedwongen te trouwen. Reden voor strengere regels en straffen per 1 juli. Zo gaat de maximumstraf voor een gedwongen huwelijk omhoog van negen maanden naar twee jaar.

Fier Fryslân en Kompaan en De Bocht in Goirle zijn de landelijke expertisecentra voor eergerelateerd geweld en huwelijksdwang. Fier in Leeuwarden, dat achttien opvangplaatsen biedt, ontving vorig jaar 49 meiden en jonge vrouwen op de vlucht voor geweld. Bijna de helft doet dat omdat ze in een gedwongen huwelijk zijn beland en willen scheiden, of omdat tegen hun wil een huwelijk gearrangeerd is.

Directeur Linda Terpstra van Fier Fryslân is blij met het actieplan van het ministerie. „Een vrije partnerkeuze is een grondrecht. Leerplichtambtenaren, docenten, maar ook artsen en medewerkers in de jeugdhulpverlening moeten alerter worden op signalen die kunnen wijzen op huwelijksdwang”, stelt ze.

Fier vangt niet alleen slachtoffers op, maar probeert ook te bemiddelen met de familie. Dat kan leiden tot emotionele gesprekken. Jannie Oenema, projectleider bij Fier Fryslân: „Daar zitten altijd vertegenwoordigers van de politie bij. Als het om de wet gaat, zijn wij heel zakelijk en autoritair. Wat wettelijk niet mag, mag niet. Een meisje van vijftien mag in Nederland geen seksuele relatie hebben met een man van 25. Dit is strafbaar. Een imam zou zo’n huwelijk dan ook niet mogen sluiten.”

De geïnterviewden hieronder zijn geanonimiseerd en hun landen van herkomst zijn niet vermeld. Dit was een voorwaarde van Fier, om hun veiligheid niet in gevaar te brengen.