Doorwerken is win-win

Aan doorwerken na pensionering kleven voor werkgevers extra risico’s. In de slimme Doorwerk-cao worden deze ondervangen.

Positief nieuws van de Nederlandse Spoorwegen? Ja, dat kan ook. Onder de nieuwe spoor-cao, die loopt van februari dit jaar tot mei 2015, kunnen NS’ers die al met prepensioen zijn gegaan, toch wat langer doorwerken. De bijverdienste helpt hen het pensioengat te dichten dat ontstaat door de geleidelijke verlegging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.

Zulke regelingen zijn nog schaars, terwijl kabinet en werkgevers graag willen dat wij langer doorwerken. Wij leven immers steeds langer, blijven langer gezond en zien onze pensioenen eroderen. Met dank aan de crisis, en aan het kabinetsbeleid.

Volgens het CBS zijn er nu zo’n 200.000 65-plussers aan het werk. Boven de 60 neemt deze participatiegraad sterk af: van 80 procent (55 tot 60) naar 49 procent. Maar de arbeidsparticipatie van 60-plussers neemt wel sterker toe dan in andere leeftijdscategorieën.

De huiver van werkgevers is wel te begrijpen. „Als je na je pensioen mag doorwerken, blijft je oude werkgever alle risico’s dragen van ziekte en ontslag”, zegt Rob Cune. Die zijn aanzienlijk. Oudere werknemers hebben doorgaans recht op hogere ontslagvergoedingen. En het risico van ziektegeld is hoger – ze zijn nu eenmaal ouder. „Wij kunnen die risico’s overnemen.”

Cune is adviseur bij Doorwerkgever, uitvoerder van de Doorwerk-cao. Die is enkele jaren geleden gerealiseerd door de Vereniging van Doorwerkgevers en de Landelijke Belangen Vereniging, een kleine vakbond. Als een werkgever zich bij deze cao aansluit, kan hij ge(pre)pensioneerden – uit eigen stal of van elders – zonder risico’s in dienst nemen. Hij is dan slechts opdrachtgever, Doorwerkgever wordt de nieuwe werkgever.

De doorwerknemer heeft in principe recht op hetzelfde salaris voor hetzelfde werk. Maar in de praktijk is het werk niet gelijk en het salaris dus ook wat lager.

Ook heeft hij minder zekerheid, want de Doorwerk-CAO loopt maar voor drie maanden. „Hij wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij de opdrachtgever opzegt”, aldus Cune. Wordt de doorwerknemer ziek, dan krijgt hij ook niet meer dan maximaal drie maanden ziektegeld. Maar dat is niet zo erg: hij ontvangt al pensioen, het is een bijverdienste.

En het kortverzuim vanwege ziekte is nihil. „Oudere doorwerknemers zijn zeer gemotiveerd en hebben een hoge arbeidsmoraal.”

Het is win-win voor alle betrokkenen, zegt Cune. „Ouderen vinden het vaak fijn om nog een tijd door te werken. Meestal doen ze dat parttime. Dat verzacht de overgang naar helemaal stoppen. En bij werkgevers is een enorme behoefte aan ervaren oudere krachten.”

Cune geeft een voorbeeld. „Een van onze klanten is de infrabouwer KWS. Die heeft laatst een gepensioneerde hoofduitvoerder opdracht gegeven om 25 kilometer asfaltweg aan te leggen, samen met acht jonge mts’ers. Na voltooiing adviseert hij KWS met welke twee mts’ers ze moeten doorgaan.” Ook de andere zes hebben in ieder geval waardevolle ervaring opgedaan. Jobcoach en een doorgewinterde wegenbouwer: met de doorwerknemer slaat KWS twee vliegen in één klap.

Inmiddels werken er zo’n vijftienhonderd ouderen onder de Doorwerk-cao. De grootste klant is openbaar vervoerder Connexxion, met 350 doorwerknemers op een totaal personeelsbestand van zo’n tienduizend man.

De Doorwerk-cao vergroot ook de ‘flexibele schil’ voor de opdrachtgever. „Vaak bepalen cao’s dat een werkgever niet meer dan 15 procent van zijn totale personeel aan flexwerkers mag inhuren. Onze doorwerknemers vallen niet onder die beperking.” Zij kunnen naar keuze werken onder detachering of als oproepkracht. In het laatste geval zijn alle risico’s voor de doorwerknemer, want dan geldt: geen arbeid, geen loon.

Cune wordt vaak gebeld door mensen die graag willen doorwerken voor een partij die nog niet bij de Doorwerk-cao is aangesloten. „Die verwijs ik door naar ons uitzendbureau SeniorXpert.” Daar kunnen ook ouderen terecht die nog niet met pensioen zijn. Het gaat doorgaans wel om minder hoogwaardige arbeid, zoals werk in callcenters of als promotiemedewerker.

Cune adviseert zulke bellers altijd hun beoogde opdrachtgever te wijzen op de Doorwerk-cao. „Meestal hoor ik dan niets meer. Ik weet niet waarom. Het kan zijn dat de opdrachtgever niet geïnteresseerd is in de Doorwerk-cao, of niet in de betrokken doorwerknemer. Sommige ouderen is de werkgever liever kwijt dan rijk, anderen ziet hij met lede ogen vertrekken.”

Cune is enthousiast over de Doorwerk-cao. „Ik ben sinds 1975 werkzaam als personeelsman, en ik kan je verzekeren: dit is de eerste serieuze innovatie om gepensioneerden langer te laten doorwerken.”

Doorwerkgever.nl geeft ook een Fiscaal Handboek uit, waarin alle financiële consequenties van doorwerken na pensionering tot in detail worden uitgelegd. Dit handboek is onlangs geactualiseerd en gratis te downloaden op www.vdwg.nl.