Diederik Stapel treft schikking met justitie om vervolging te voorkomen

Voormalig universiteitshoogleraar Diederik Stapel verzon voor meer dan 50 onderzoeksartikelen de data.
Voormalig universiteitshoogleraar Diederik Stapel verzon voor meer dan 50 onderzoeksartikelen de data. Foto Hollandse Hoogte / Reyer Boxem

Diederik Stapel is akkoord gegaan met een werkstraf van 120 uur. Dat is de Tilburgse oud-hoogleraar, die verantwoordelijk was voor grootschalige wetenschapsfraude, overeengekomen met justitie om vervolging te voorkomen. Hij doet ook afstand van anderhalf jaarsalaris, meldt het Openbaar Ministerie.

Het Functioneel Parket van het OM spreekt van een “passende afdoening van de strafbare feiten”. Het OM stelt dat er geen sprake is geweest van zelfverrijking en dat Stapel “reeds ingrijpende gevolgen” van zijn handelen heeft ondervonden.

Het OM meldt dat een zestal publicaties van de oud-hoogleraar verder is onderzocht, twee uit zijn Groningse periode en vier uit zijn Tilburgse periode. De bevindingen in het rapport van de Commissie-Levelt, die de fraude onderzocht, worden in het strafrechtelijke onderzoek van het OM onderstreept. Onderzoek van de FIOD heeft uitgewezen dat Stapel geen misbruik heeft gemaakt van subsidiegelden. Het OM stelt wel dat Stapel “in strijd heeft gehandeld met de wetenschappelijk integriteit en dat hij de belangen van promovendi die met hem hebben samengewerkt, heeft geschaad”.

Omvangrijkste wetenschapsfraude in Nederland ooit

Stapel werd in 2011 op non-actief gesteld toen was gebleken dat hij voor meer dan vijftig wetenschappelijke artikelen de data deels of volledig verzonnen had. Zo publiceerde Stapel in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, met als hoogtepunt een roemrucht artikel in het blad Science over mensen die racistischer worden in een desolate omgeving. Ook kreeg hij veel media-aandacht, bijvoorbeeld voor het onderzoek over vleeseters die hufterig zouden zijn. Stapels fraude is de meest omvangrijke in de geschiedenis van de Nederlandse wetenschap.

Over zijn fraude schreef Stapel het boek Ontsporing. In mei ontdekte Quote dat Stapel aan het werk zou gaan als strategisch adviseur en coach.