Onderhandelingen over nationaal onderwijsakkoord vastgelopen

De onderhandelingen over een nationaal onderwijsakkoord zijn vastgelopen. De bonden zijn uit het overleg gestapt. Ze zijn het niet eens met de nullijn voor leraren die nu op de onderhandelingstafel ligt. Dat schrijft de Stichting van het Onderwijs, die werkgevers en werknemers vertegenwoordigt, in een persbericht.

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker.
Minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Foto ANP/ Evert-Jan Daniels

De onderhandelingen over een nationaal onderwijsakkoord zijn voorlopig vastgelopen. De Stichting van het Onderwijs die werkgevers en werknemers vertegenwoordigt, is uit het overleg met het kabinet gestapt. De stichting wil een loonsverhoging voor leraren, maar het kabinet wil die niet bieden.

In het akkoord wilde het kabinet afspraken maken over de kwaliteit van het onderwijs. Over het akkoord is al maanden onderhandeld. De Stichting van het Onderwijs laat weten teleurgesteld te zijn:

“De partijen betreuren het dat het kabinet nog altijd geen perspectief kan bieden op de loonontwikkeling van onderwijspersoneel terwijl er perspectief was op een akkoord.”

De stichting sluit niet uit dat er in augustus, na het zomerreces, verder wordt gesproken, maar dan moet minister van Onderwijs Jet Bussemaker wel met betere voorstellen komen.

AOB stapte al eerder uit overleg vanwege nullijn

Vanwege het vasthouden aan de nullijn voor lerarensalarissen stapte de Algemene Onderwijsbond (AOB) twee weken geleden al uit de onderhandelingen. Voorzitter van de AOB zei toen in NRC Handelsblad:

“Er zijn veel problemen in het onderwijs: de stijgende werkdruk, de groter wordende klassen, de oplopende werkloosheid onder leraren vanwege de bezuinigingen van scholen. Ik begrijp dat de nullijn veel geld oplevert en dat die maatregel niet zomaar geschrapt kan worden. Maar als ik vraag om tegemoetkomingen op andere terreinen, komt er niets concreets. Enkel vage plannen, voor over een paar jaar, als de economische situatie het toelaat. Daarmee kan ik niet naar mijn leden terug.”

Geld komt pas vrij als arbeidsvoorwaarden worden gemoderniseerd

In het regeerakkoord is 340 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in het onderwijs, maar dat geld wordt pas vrijgegeven als er een nationaal onderwijsakkoord is bereikt. Met het gereserveerde geld wil het kabinet de kwaliteit van leraren en schoolleiders verbeteren, onder meer door een professioneler personeelsbeleid en betere (bij)scholing. Maar eerst moeten de arbeidsvoorwaarden van leraren zijn gemoderniseerd. Zo moet de verlofregeling voor oudere docenten, de BAPO, worden afgebouwd.