Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Vrijspraak meineed van rechters in Chipshol-zaak definitief

Oud-rechter Pieter Kalbfleisch komt aan bij het Paleis van Justitie voor de uitspraak in de Chipsholzaak, twee weken geleden.
Oud-rechter Pieter Kalbfleisch komt aan bij het Paleis van Justitie voor de uitspraak in de Chipsholzaak, twee weken geleden. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

De vervolging wegens meineed van de voormalige Haagse rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch is vandaag definitief ten einde gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft na uitvoerig beraad besloten niet in cassatie te gaan tegen de vrijspraak van de twee magistraten. Na bestudering van de arresten acht het OM onvoldoende aanknopingspunten aanwezig voor een vruchtbare cassatie.

Het Gerechtshof Arnhem sprak de verdachten op 13 juni vrij van de tenlastegelegde feiten. Het hof oordeelde dat er “onvoldoende helderheid” is ontstaan over “de feitelijke toedracht” van de mate waarin beide rechters vriendschappelijke contacten onderhielden. De suggestie van vader en zoon Poot van de firma Chipshol was dat beide rechters zaakjes ritselden om een voormalige zakenpartner van Chipshol te bevoordelen bij de verkoop van grond. Met die partner, Harry van Andel, zou rechter Kalbfleisch goed bevriend zijn geweest. Poot was met Van Andel gebrouilleerd geraakt.

Onvoldoende juridische aanknopingspunten

Het OM concludeert dat de uitspraak onvoldoende juridische aanknopingspunten biedt om beroep in cassatie in te stellen. Het was voor het eerst dat in Nederland rechters werden vervolgd wegens meineed.

Justitie wijst erop dat de Hoge Raad uitsluitend kijkt of het recht juist is toegepast dan wel of de procedures op de juiste wijze zijn gevolgd.

“Het Gerechtshof is tot de vrijspraak gekomen door waardering van het bewijsmateriaal. Het hof heeft geconcludeerd dat niet tot het oordeel kan worden gekomen dat verdachten in strijd met de waarheid hebben verklaard, omdat de feitelijke toedracht niet kan worden vastgesteld. Bewijswaardering is voorbehouden aan de feitenrechter en biedt geen aanknopingspunt voor cassatie. Het hof heeft de vrijspraak daarnaast voldoende en niet onbegrijpelijk gemotiveerd. Ook op dat punt ziet het OM geen aanknopingspunt om in cassatie te gaan.”

Mogelijk vervolg in het buitenland

De kans blijft bestaan dat de strafzaak toch nog een vervolg krijgt. Volgens de zakenmannen Poot is de rechterlijke macht “gemanipuleerd” om civiele aansprakelijkheidsstelling van beide verdachten te voorkomen. Volgens Chipshol is er “in Nederland juridisch gezien geen recht” te halen.

“Vanwege een aanhoudende denial of justice en denial of business zal derhalve voor procedures tegen de Staat der Nederlanden worden uitgeweken naar het buitenland. Van daaruit kan met steun van grote partijen en met inschakeling van Amerikaanse advocaten een allesomvattend claimtraject in gang worden gezet.” - eerdere verklaring Chipshol