Rasmussen werd terecht ontslagen

Het gerechtshof bepaalde gisteren dat Rasmussen een schade-vergoeding moet terugbetalen // Hij werd in 2007 terecht ontslagen uit de Raboploeg // Maar de getuigen hebben misschien gelogen

Verslaggevers

Wielrenner Michael Rasmussen is in 2007 terecht op staande voet ontslagen door de Raboploeg. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem gisteren bepaald. Rasmussen moet nu 664.000 euro terugbetalen van de 775.000 euro schadevergoeding die hem in 2008 door de rechtbank in Utrecht is toegekend.

Rasmussen stond in 2007 op het punt de Tour de France te winnen voor de Nederlandse ploeg toen publiekelijk bekend werd dat hij had gelogen over zijn verblijfplaatsen (‘whereabouts’) in zijn voorbereiding op de wedstrijd. Rasmussen was op 13 juni gezien in Italië, terwijl hij telkens had beweerd dat hij in de maand juni in Mexico was. Ploegdirecteur Theo de Rooij haalde Rasmussen uit de Tour en ontsloeg hem. Later zou de Deense wielrenner toegeven dat hij dopingcontroles wilde ontlopen. Rasmussen stelde dat de ploeg op de hoogte was van zijn bedrog en spande een rechtszaak aan. In 2008 stelde de rechtbank in Utrecht Rasmussen aanvankelijk in het gelijk en keerde de schadevergoeding toe. Maar zowel Rasmussen als de Raboploeg ging in hoger beroep.

In maart vertelde Rasmussen over zijn dopegebruik. Die getuigenverklaring wordt door het hof „buiten beschouwing” gelaten. De rechtszaak ging over de vraag of hij terecht was ontslagen. Volgens het hof was het Rasmussens verantwoordelijkheid „accurate whereabouts” op te geven. Hij heeft echter „op essentiële momenten (...) onjuiste informatie verstrekt”.

De raadsheren hebben wel een opvallende disclaimer in het arrest opgenomen. Het hof baseert zich op verklaringen van onder meer Rasmussen, De Rooij, oud-ploegleider Breukink en de artsen Leinders en Van Mantgem. Maar het hof acht het „niet uitgesloten dat de getuigenverklaringen niet in alle opzichten een getrouw beeld vormen van hetgeen zich in werkelijkheid heeft voorgedaan”. Het hof houdt er dus ernstig rekening mee dat getuigen onder ede hebben gelogen. Ploegdirecteur Theo de Rooij herhaalde tijdens de laatste zitting dat hij nimmer weet heeft gehad van dopinggebruik.