Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Overeenstemming in coalitie: budget zorg in 2015 omlaag

Het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis. PvdA en VVD zijn het eens over een lager budget in de zorg.
Het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis. PvdA en VVD zijn het eens over een lager budget in de zorg. Foto ANP / Lex vn Lieshout

PvdA en VVD hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over extra bezuinigingen in de zorg. Zo zou het budget voor artsen en ziekenhuizen vanaf 2015 minder mogen stijgen. Ook wil het kabinet volgend jaar lasten voor burgers verhogen in ruil voor lagere zorgpremies. Dat melden bronnen in de coalitie aan NRC Handelsblad.

De ontkoppeling van lonen en uitkeringen, een wens van de VVD, is van de baan. De PvdA wil mensen met lage inkomens beschermen, de VVD vindt dat de relatief lage opbrengsten niet opwegen tegen de politieke spanning die dit zou opleveren.

De afspraken maken deel uit van het extra bezuinigingspakket voor 2014 waarover Rutte II onderhandelt. Vandaag debatteert de Kamer over de bezuinigingsplannen van het kabinet. In totaal wil het kabinet 6 miljard extra bezuinigen. De helft van dat bedrag is afkomstig uit een bezuinigingspakket waarover het kabinet in maart dit jaar al overeenstemming bereikte. Van de overige 3 miljard zou ruwweg de helft moeten bestaan uit besparingen in de zorg.

Lastenverlichting terughalen via inkomstenbelasting

Dit jaar kondigen de zorgverzekeraars, die de afgelopen jaren recordwinsten boekten en beschikken over grote eigen reserves, naar alle verwachting aan hun maandelijkse premies voor 2014 te verlagen. Het kabinet wil de lastenverlichting die dit voor burgers oplevert weer terughalen via een verhoging van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat de zorgpremies de komende jaren structureel dalen. Dat moet duidelijk worden in augustus.

Kostenplafond moet in 2015 ingaan

Het nieuwe kostenplafond voor ziekenhuizen en artsen zou moeten ingaan in 2015, wanneer de huidige afspraken met de sector aflopen. De maximaal toegestane groei is nu 2,5 procent per jaar; die zou verlaagd kunnen worden naar 1,5 procent. Het kabinet wil vóór Prinsjesdag ook bezuinigingen voor 2015 aankondigen.
Naast bezuinigingen in de zorg is de coalitie het in principe eens over enkele andere uitgavenbeperkingen. Zo wordt circa 400 miljoen euro gekort op de begroting van alle ministeries en zou de kinderbijslag inkomensafhankelijk kunnen worden.

Onderhandelaars hopen volgende week een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. Onduidelijk is of de afspraken ook naar buiten komen, of dat de coalitie wacht tot augustus, als de laatste CPB-ramingen er zijn. Intussen dreigt een nieuwe tegenvaller nu het overleg met de sociale partners over pensioenen vastzit.

Rutte wil niet op onderhandelingen ingaan

Nadat de oppositie vandaag in het debat over de bezuinigingen Rutte om opheldering vroeg over de gemaakte afspraken, wilde de premier in een Kamerbrief niet inhoudelijk op de onderhandelingen ingaan. Hij ontkende de gemaakte afspraken echter niet. Rutte schrijft ook dat het kabinet geen plannen heeft om volgende week al een invulling te presenteren van het bezuinigingspakket van 6 miljard euro.

In de brief ontkent Rutte ook dat het CPB op dit moment zaken “ten behoeve van deze besluitvorming” doorrekent. Dit stond eerder gedurende korte tijd abusievelijk op deze site vermeld.