Kort

Vertical picture of a overweight teenager, side view
Vertical picture of a overweight teenager, side view

Opvoeding

Opvoeding // Zeg nooit tegen je kind dat het te dik is

Zeg nooit tegen je kind dat het te dik is, heb het liever over gezond eten. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Minnesota in het medisch-wetenschappelijke blad JAMA Pediatrics. Het onderzoek was speciaal opgezet om erachter te komen wat de beste strategie is voor ouders om gezond eten bij hun kinderen te bevorderen. Bijna 2.800 kinderen van gemiddeld 14,4 jaar en ruim 3.700 ouders, afkomstig uit uiteenlopende sociale milieus, vulden gedetailleerde enquêtes in.

Ouders die hun opgroeiende kinderen direct aanspreken op hun overgewicht, bereiken daarmee vooral dat hun kinderen ongezonde eetgewoontes ontwikkelen. Van de weeromstuit gaan de kinderen streng lijnen, laxeermiddelen gebruiken, vasten of juist heel veel eten. Ouders van kinderen met overgewicht bleken twee keer zo vaak geneigd de nadruk te leggen op de noodzaak om af te vallen (60 tegen 33 procent), waarmee ze dus niet het juiste effect bereikten. Pubers van wie de vader iets zei over gewicht bleken significant vaker te lijnen of rare eetpatronen te hebben.

Opvallend was dat de ouderlijke focus op gewicht en figuur ook bij kinderen die helemaal niet te zwaar waren, leidde tot diëten en ongezonde eetgewoonten. Bij deze kinderen bleek één ouder die daarop wees ‘net zo problematisch’ als twee ouders, schrijven de onderzoekers.

Kinderen uit gezinnen waar gepraat werd over gezond eten, blijken juist veel minder vaak ongezonde eetgewoontes te hebben, ook vergeleken met kinderen van ouders die überhaupt niet over gewicht of voeding praten.

Dát moet dus het advies aan ouders zijn, schrijven de onderzoekers: heb het met je kind over de voordelen van worteltjes en niet over de gevaren van snoepen.

In eerder onderzoek was al vastgesteld dat kinderen plagen met hun overgewicht, als methode van ouders om hun kind aan te moedigen gewicht te verliezen, averechts werkt. Behalve dat ze dan ongezonde eetgewoontes ontwikkelen, zijn deze kinderen vaker depressief en blijken ze ook na jaren niet te zijn afgevallen. nrc