Kamer debatteert over zes miljard extra bezuinigingen

Foto ANP / Koen Suyk

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de extra bezuinigingen van zes miljard die het kabinet volgend jaar wil doorvoeren. Het bedrag van zes miljard komt bovenop de zestien miljard aan bezuinigingen die het kabinet Rutte II al in het regeerakkoord had vastgelegd.

Het bedrag komt voort uit een aanbeveling van Eurocommissaris Olli Rehn. Alleen als Nederland voor dit bedrag aan bezuinigingen inboekt, ziet de Europese Commissie het door de vingers als Nederland volgend jaar opnieuw niet voldoet aan de Europese begrotingsnorm van drie procent als gevolg van tegenvallende economische ontwikkelingen. Maar het is de vraag of de zes miljard voldoende zijn: volgens het CPB bedraagt het begrotingstekort volgend jaar 3,7 procent, op basis daarvan zou zeven miljard aan bezuinigingen nodig zijn.

Over de inhoud van de bezuinigingen wordt overleg gevoerd met een deel van de oppositie, omdat het kabinet wil voorkomen dat de plannen sneuvelen in de Eerste Kamer, waar VVD en PvdA geen meerderheid hebben. Op tafel liggen voorstellen om lonen en uitkeringen te ontkoppelen en het budget voor artsen en ziekenhuizen voor het komende jaar minder snel te laten stijgen. Het eerste voorstel ligt gevoelig bij de PvdA, omdat daarmee uitkeringsgerechtigden worden getroffen. Hoewel de VVD voorstander van marktwerking in de zorg is, ziet het een minder snelle stijging van dat budget in artsen- en ziekenhuiszorg als een mogelijkheid om de almaar stijgende zorguitgaven te dempen.

Sociale partners dreigen sociaal akkoord op te blazen

Het kabinet heeft daarnaast te maken met de sociale partners, met wie dit voorjaar het sociaal akkoord is gesloten. Daarin werd een eerder pakket bezuinigingen op de lange baan geschoven, met daarin onder andere de nullijn over overheidspersoneel. Die maatregel blijft voor de FNV onacceptabel, zei voorzitter Ton Heerts vorige week. Als het kabinet de bezuinigingen doorzet, is het sociaal akkoord van de baan, zei Abvakabo-FNV voorzitter Corrie van Brenk onlangs.

Morgen praat het kabinet met D66 en GroenLinks. VVD en PvdA verwachten niet meer voor het zomerreces een bezuinigingspakket te presenteren. Het kabinet moet uiterlijk in augustus de knoop doorhakken, om de bezuinigingen op Prinsjesdag officieel te presenteren. De Europese Commissie wil de begroting uiterlijk 15 oktober hebben om er een oordeel over te kunnen geven.