Geldgebrek Defensie, opnieuw bezuiniging

Het ministerie van Defensie moet opnieuw bezuinigen. Niet vanwege het oplopende begrotingstekort van de regering, maar omdat het de eigen financiën niet op orde heeft.

„De financiële problematiek” loopt structureel op tot 333 miljoen euro, meldde minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) gisteren.

De loonkosten blijken tegen te vallen, er is veel achterstallig onderhoud, vastgoed en energie kosten te veel, en er is onvoldoende geld voor het gebruik van de wapens. Hennis moet het tekort binnen haar eigen begroting van bijna 8 miljard oplossen.

Hennis bezuinigt, zoals dat heet, met de kaasschaaf. Alle onderdelen van de krijgsmacht blijven behouden, maar ze moeten ook allemaal inleveren. Onder het vorige kabinet werden 6.000 ontslagen aangekondigd. Hennis sluit niet uit dat dat aantal oploopt.

Waar Hennis in ieder geval niet op bezuinigt, is de vervanging van het F-16-gevechtsvliegtuig, naar alle waarschijnlijkheid door de Amerikaanse Joint Strike Fighter (JSF). Ze neemt na de zomer een definitieve beslissing over die aankoop. Daarvoor is 4,5 miljard euro beschikbaar. De vraag is hoeveel JSF’s daarvoor te koop zijn. Niet alleen de aanschafkosten, maar ook de exploitatiekosten van het toestel staan niet vast.