Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Economie in eerste kwartaal 2013 meer gekrompen dan gedacht

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2013 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Bij de eerste raming van 15 mei kwam de krimp nog uit op 0,1 procent. De werkloosheid en het banenverlies in het eerste kwartaal namen ook opnieuw toe.

Foto ANP / Lex van Lieshout

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2013 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Bij de eerste raming van 15 mei kwam de krimp nog uit op 0,1 procent.

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het eerste kwartaal met 1,8 procent. Volgens de eerste raming was dat 1,7 procent. De eerste berekening is gecorrigeerd, waardoor het economisch beeld voor het eerste kwartaal negatiever is dan eerder werd gedacht. Huishoudens bleken in de tweede raming minder te consumeren dan was voorzien, terwijl de uitgaven van de overheid hoger uitvielen.

Nederland zit daarmee nog steeds in een recessie. Het is het derde kwartaal van krimp op rij. Nederland zit in zijn derde recessie sinds het begin van de kredietcrisis in 2008. De krimp is hiermee niet langer fors lager dan in de voorgaande twee kwartalen. In het derde kwartaal kromp de economie nog met een procent, maar in het vierde kwartaal van 2012 was ook sprake van een krimp van 0,4 procent.

Ook jaarramingen 2010, 2011 en 2012 naar beneden bijgesteld

Tegelijkertijd met de tweede raming van het eerste kwartaal van dit jaar, zijn ook de jaarramingen over 2010, 2011 en 2012 herzien. Voor 2010 is die nu definitief, de twee andere jaren zijn nog voorlopig.

Voor alle drie de jaren is de economische groei eveneens naar beneden aangepast: in 2010 van 1,6 naar 1,5 procent, in 2011 van 1,0 naar 0,9 procent en in 2012 van -1,0 naar -1,2 procent.

Ook banenverlies groter dan geraamd

Ook het banenverlies was in het eerste kwartaal groter dan in de eerste raming aan werd gegeven. Er waren 51 duizend banen minder dan in het voorgaande kwartaal, terwijl in de eerste raming nog werd uitgegaan van een daling van 34 duizend banen.

Ten opzichte van een jaar eerder waren er 121 duizend banen minder, terwijl dat eerst op 99 duizend werd geraamd.

Werkloosheid neemt opnieuw toe

De werkloosheid in het eerste kwartaal nam opnieuw toe. 143 duizend mensen waren werkloos die dat in het vorige kwartaal niet waren. Tegelijkertijd vonden 90 duizend werklozen wel een baan in het eerste kwartaal.

Vooral flexwerkers kwamen in de problemen. Van de flexwerkers in het vierde kwartaal van 2012 waren er 85 duizend een kwartaal later werkloos. Dit is 6,9 procent van de flexwerkers, bijna zeven keer zoveel als bij werknemers met een vaste arbeidsrelatie of zelfstandigen.