Cel en werkstraffen voor mishandeling Oosterhout

De mannen die begin dit jaar in Oosterhout een man mishandelden, krijgen een lagere straf omdat het OM zonder toestemming camerabeelden van het geweld heeft vrijgegeven om de daders op te sporen. De rechtbank in Breda heeft dat beoordeeld als ‘onherstelbaar vormverzuim’. Dat meldt RTL Nieuws.

Still uit de beelden van de mishandeling die Bureau Brabant destijds uitzond.
Still uit de beelden van de mishandeling die Bureau Brabant destijds uitzond.

De vijf jongens die begin dit jaar in Oosterhout een man mishandelden, hebben van de rechtbank in Breda jeugddetentie en werkstraffen gekregen. De rechtbank acht ze schuldig aan poging tot doodslag en zware mishandeling. De straffen vielen wel iets lager uit omdat de politie kort na het incident geen camerabeelden van de jongens had mogen tonen.

De jongens sloegen en schopten het slachtoffer op 19 januari in de Klappeijstraat in het uitgaansgebied van Breda, en lieten hem daarna bewusteloos achter.
Twee jongens werden schuldig bevonden aan het medeplegen van poging tot doodslag. Zij kregen 164 dagen jeugddetentie opgelegd, waarvan 120 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast kreeg een van hen een werkstraf van 165 uur. De ander een werkstraf van 85 uur en een leerstraf van vijftig uur.

De andere drie werden schuldig bevonden aan het medeplegen van poging tot zware mishandeling. Een jongen kreeg een jeugddetentie van 76 dagen, waarvan zestig dagen en 75 uur werkstraf opgelegd. De andere twee kregen 450 dagen jeugddetentie, waarvan 187 dagen voorwaardelijk. Ook legde de rechtbank hen een training op van negen maanden gericht op gedragsverandering. Alle drie krijgen ze ook een proeftijd van twee jaar.

Samen moeten de jongens ruim dertienhonderd euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

camerabeelden waren inbreuk op privacy

De rechtbank woog in de strafmaat de ‘heftige schok en gevoelens van onveiligheid en verontwaardiging’ in de samenleving mee. Maar ook het feit dat het OM zonder toestemming camerabeelden van het geweld had vrijgegeven om de daders op te sporen. De rechtbank beoordeelde dat als ‘onherstelbaar vormverzuim’.

Het OM gaf de camerabeelden van het uitgaansgeweld op zaterdagochtend 19 januari vrij, die werden uitgezonden door Omroep Brabant. Het OM zag het tonen van de beelden als een “uiterste middel” om daders een halt toe te roepen en “nieuwe gewelddadigheden te voorkomen”. Maar de rechtbank vindt het ongehoord dat het OM de beelden vrijgaf zonder toestemming. V

olgens de rechtbank waren vier van de jongens al als verdachte in beeld, en was daarom het tonen van de beelden overbodig. De politie had hen eerst zelf met de beelden moeten confronteren. Omdat het tonen van de beelden ‘inbreuk maakte op de persoonlijke levenssfeer van de verdachten’, werden van drie jongens de geëiste werkstraffen met vijftien uur verminderd. Bij twee anderen werd de geëiste detentie met een week verkort.