Europarlement wil duurzame visserij

Het Europees Parlement heeft zich gisteren in grote meerderheid achter het nieuwe visserijbeleid geschaard. Ingrijpende hervormingen als het verplicht aanlanden van alle vis en het tegengaan van overbevissing, zijn daarmee een stuk dichterbij gekomen.

Het nieuwe beleid is gericht op duurzame visvangst in de Europese wateren. Het moet nog worden goedgekeurd door de regeringen van de EU-landen.

De aanlandingsplicht betreft het verplicht aan land brengen van bijvangst. Op dit moment gooien vissers de bijvangst – meestal dood – terug in zee. Dat is naar schatting een kwart van de totale vangst.

Om de overbevissing tegen te gaan wordt het principe van maximum sustainable yield (MSY) ingevoerd: er mag niet meer gevist worden dan de soort zelf kan voortbrengen. Quota, de hoeveelheid vis die landen per soort mogen vangen, worden niet langer verdeeld op politieke gronden, maar op basis van wetenschappelijke gegevens.

Maria Damanaki, Europees commissaris voor Visserijzaken, reageerde verheugd over de grote meerderheid (502 voor, 137 tegen) die het voorstel haalde. Zij hoopt het nieuwe visserijbeleid nog dit jaar af te kunnen ronden.

Voorstanders in het EP spraken van een „historische dag”. Bas Eickhout (GroenLinks): „Het is verbazingwekkend hoeveel vis er dood wordt teruggegooid om onder de visquota te blijven. Daar komt met dit voorstel gelukkig een einde aan”.

Milieuorganisatie Greenpeace verwacht dat het met deze stemming moeilijk wordt voor landen als Frankrijk en Spanje om hervormingen nog langer tegen te houden.

Nederland is voorstander van het nieuwe visserijbeleid, maar wil wel dat de vissers zelf nauwer betrokken worden bij het opstellen ervan.

Die reageerden gisteren, bij monde van Pim Visser (VisNed), terughoudend. De Nederlandse vissers zien de aanlandingsplicht als „het sluitstuk” van beleid, niet als uitgangspunt. De Europese vissers, verenigd in Europêche, noemden de hervormingen „te plotseling en te ingrijpend”.