‘Scholen voor kinderen met autisme dicht door bezuinigingen’

Foto ANP / Koen Suyk

Deze zomer sneuvelen de eerste basisscholen voor speciaal onderwijs als gevolg van bezuinigingen. Dat meldt de Volkskrant. In Breda wordt een school voor kinderen met een autistische stoornis opgeheven, in Zwolle en Brielle gaat het om scholen voor kinderen die extra zorg nodig hebben.

Speciale scholen worden kleiner, gewone scholen groter

Schoolbesturen lopen daarmee vooruit op de invoering van het zogenoemde passend onderwijs volgend jaar. Dat houdt in dat kinderen met leerproblemen zoveel mogelijk in het reguliere basisonderwijs worden opgevangen. Alleen voor de problematische gevallen blijft een plek beschikbaar in het speciaal onderwijs. Logisch gevolg van dit landelijke beleid is dat speciale scholen kleiner worden en in het uiterste geval misschien zelfs verdwijnen. Gewone scholen worden juist groter en krijgen meer geld. Daardoor verschuiven de geldstromen.

De voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro op het passend onderwijs werd na protesten geschrapt in het Lente-akkoord. Er komt ruim 100 miljoen euro voor de (bij)scholing van docenten. Wel leiden deze maatregelen vanaf 2014 tot mogelijke bezuinigingen op onderwijs.

‘Kinderen met autisme goede kans van slagen op reguliere school’

In Breda wordt Het Kristal, een school voor kinderen met een autistische stoornis, opgeheven. Directeur Stan Hofkes van onderwijskoepel Het Driespan:

“We moesten kiezen. Autistische leerlingen, de doelgroep van Het Kristal, hebben van al onze leerlingen relatief de beste kans van slagen op een reguliere school.”

Het kabinet wil met het passend onderwijs de groei van het aantal leerlingen die naar speciale scholen gaan beperken. In 2003 ging het nog om 54 duizend kinderen, in 2011 waren het er 69 duizend. (Novum)