Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

Met Grotius aan onze zijde Korea-oorlog in

In 1950 ontvlamde de Koude Oorlog. ‘De Russische regering heeft 30 Juni in een officiële nota Washington ervan beschuldigd, dat Amerikaanse vliegtuigen tussen 22 Mei en 7 Juni onder schending der vastgestelde vliegroutes naar Berlijn in talrijke gebieden van de Oostduitse republiek „grote hoeveelheden coloradokevers” hebben afgeworpen’, meldde de correspondent van NRC in Berlijn op 3 juli.

Zo verklaarden de communistische autoriteiten de schaarste aan aardappelen. ‘Wat zal Washington op deze kolder moeten antwoorden’, vroeg de correspondent zich af. ‘In Oost-Duitsland zelf amuseert men zich over het bon mot, dat de Amerikanen nu ook nog aardappelen moeten afwerpen, opdat de arme kevers niet verhongeren’.

Het echte front lag in 1950 ruim 8.000 kilometer oostelijker, rond de 38ste breedtegraad waarlangs de huidige bestandslijn tussen Noord-en Zuid-Korea loopt. ‘Noord- en Zuid-Korea met elkaar in oorlog, Communistische troepen reeds dicht bij Seoul’, opende NRC op 26 juni. ‘Het vuur smeulde reeds lang’, stond in een achtergrondstuk. ‘Na de deling van het schiereiland Korea bij een in de oorlog tussen Amerika en Rusland gesloten overeenkomst is sedert de bevrijding van het land uit de handen van de Japanners, ongeveer vijf jaar geleden, zonder succes gestreefd naar hereniging’.

De volgende dag kwam NRC met een speciaal nieuwsbulletin: ‘Amerika zal gewapend ingrijpen’. ‘President Truman heeft heden aan de Amerikaanse strijdkrachten ter zee en in de lucht opdracht gegeven in actie te gaan in Korea’.

Later in de week werd op de voorpagina’s verslag gedaan van de opbouw van een internationale coalitie. ‘Britse vloot in Japan staat ter beschikking van de Ver. Staten’ en ‘Een internationale macht in de maak’. ‘New York, 28 juni. – De voornaamste ontwikkelingen van vandaag ten aanzien van het ingrijpen in Korea waren de volgende: de Ver. Naties bereiden een organisatie voor tot het coördineren van de bijstand door gezamenlijke militaire actie. Met grote voldoening is kennis genomen van de bereidverklaringen door verschillende landen om naar krachten hiertoe mede te werken. In dit opzicht heeft het nieuws, dat Nederland de meest volledige steun wil geven, bijzonder de aandacht getrokken’.

Het hoofdartikel betuigt instemming met de Nederlandse opstelling. ‘Dit is een houding, het land van Grotius waardig’.

De Koreaanse oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Nog steeds is Noord-Koreaanse dreiging nieuws, alleen dit jaar al schreef NRC er tientallen berichten en achtergrondartikelen over.