Vier universiteiten gaan falende student wegsturen

De Universiteit Leiden is een van de instellingen die met een bindend studieadvies voor het tweede collegejaar komt.
De Universiteit Leiden is een van de instellingen die met een bindend studieadvies voor het tweede collegejaar komt. Foto ANP / Lex van Lieshout

Vier onderwijsinstellingen gaan een bindend studieadvies (bsa) invoeren in het tweede collegejaar. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. Studenten van deze instellingen moeten een minimum aantal studiepunten halen, anders worden ze van de opleiding verwijderd.

Het gaat om de Universiteit Leiden, de TU Delft, de Gerrit Rietveld Academie en het Amsterdam University College, een gezamenlijke opleiding van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Veel universiteiten en hogescholen kennen al een bindend studieadvies aan het eind van het propedeusejaar. Om het studierendement tijdens de rest van de opleiding te verbeteren, kondigde minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) een experiment aan met een bsa later in de studie. Instellingen die daarvoor interesse hadden, konden zich tot deze maand aanmelden. Dat zijn de vier instellingen die nu gaan experimenteren met een bsa in het tweede jaar. Studenten die daar in september met hun studie beginnen, krijgen met de maatregel te maken.

Het Amsterdam University College koos voor het strengst mogelijke bsa: studenten moeten al hun studiepunten halen, anders moeten ze vertrekken. De Universiteit Leiden gaat een bsa van driekwart van de te behalen studiepunten invoeren voor al haar studies, behalve voor de opleidingen die nergens anders in Nederland worden aangeboden. Dat laatste was een voorwaarde van Bussemaker. Zij wil dat studenten altijd de studie van hun keuze zonder bsa moeten kunnen doen.

De TU Delft voert een bsa in bij twee opleidingen, de Gerrit Rietveld Academie maakt individuele prestatieafspraken met studenten.

Kamer bezorgd over gevolgen voor toegankelijkheid

De Tweede Kamer toonde zich in april bezorgd over de plannen van Bussemaker. Kamerleden vreesden dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar zou komen als te veel instellingen een bsa in het tweede jaar zouden invoeren. In een aangenomen motie van de PvdA werd gesteld dat niet meer dan tien procent van alle studenten met zo’n bsa te maken zou mogen krijgen.

Dat gebeurt nu ook niet. Afgezien van de Leidse Universiteit, waar jaarlijks ongeveer 4.500 studenten beginnen, gaat het om relatief kleine aantallen studenten dat er mee te maken krijgt. Volgens Bussemaker gaat het in totaal om iets minder dan 2,5 procent van alle studenten; zo’n 15.000 gedurende het experiment dat zes jaar zal duren. De proef kan desgewenst tussentijds worden gestopt. Andere universiteiten en hogescholen hebben de mogelijkheid om vanaf het collegejaar 2014/2015 alsnog mee te gaan doen.