Schrijft de krant nu 'Palestina' of toch niet? Ja, maar ook andere namen blijven mogelijk

Sinds de Verenigde Naties vorig jaar de staat Palestina toelieten als niet-stemhebbend lid, duidt een groeiend aantal Europese media het gebied niet meer aan als „Palestijnse gebieden”, maar kortweg als „Palestina”.

Zo ook – mijns inziens terecht – NRC Handelsblad in een artikel over minister Timmermans’ „bezoek aan Israël en Palestina” (De minister zegt vaak iets anders over Israël dan hij als Kamerlid deed, 18 juni).

Maar een dag later maakt het commentaar als vanouds gewag van de Amerikaanse minister Kerry die „zowel Israël als de bezette Palestijnse gebieden” bezoekt (Kansloos blauwgroen, 19 juni).

Was 18 juni een faux pas of is de krant er nog niet uit of de – papieren – realiteit van de „staat Palestina” ook het papier van de krant waard is ?

Rudolf Rijpma

Amsterdam

de krant antwoordt

Nee, geen slip of the pen of faux pas – de krant kondigde destijds op de voorpagina aan de naamgeving van de VN in de regel te zullen volgen (Palestina, 30 november 2012). In een stukje over de reacties van diverse media (VN-erkenning Palestina is symbool, placebo of schande, 3 december) schreef ik dat, gelet op het inderdaad papieren karakter van de staat en de verdeeldheid van de Palestijnen, ook andere termen zouden blijven opduiken.

Zelfs in het hoofdredactioneel commentaar (al vermeldde dat in een streamer ook „Palestina”). Dat is niet erg, zegt commentator John Kroon, want met de erkenning van Palestina, die de krant dus volgt, zijn andere, meer beschrijvende uitdrukkingen „nog niet verboden”. Ook chef Buitenland René Moerland billijkt dat, omdat „het ene Palestijnse gebied het andere niet is”. Gaza en de Westelijke Jordaanoever zijn verschillende gebieden. Naast de officiële naam blijven daarom ook ander omschrijvingen mogelijk.