‘Ik heb nu extra agenten nodig’

Veel drugscriminaliteit, te weinig agenten. Limburg klaagt. Maar de minister levert geen extra manschappen.

Burgemeester Peter Cammaert (CDA) wil extra politieagenten. Sinds de komst van de nationale politie op 1 januari moet hij dat regelen met zijn Limburgse collega’s. Maar die worden ook onderbedeeld, vindt Cammaert. Minister Opstelten (Veiligheid) vindt van niet. Cammaert: „Zijn opstelling is onverantwoord.”

Wat is het probleem?

„Wij hebben nu 10 tot 20 agenten extra nodig, naast de 95 die we er nu hebben, om de criminaliteit onder controle te krijgen en te houden. Nu rennen we van de ene hotspot naar de andere om branden te blussen maar het laait telkens weer op.”

Over welke vorm van criminaliteit gaat het?

„Van straathandel in wiet tot zware, vaak drugsgerelateerde criminaliteit, georganiseerd door een netwerk dat de landsgrenzen overschrijdt. Dat maakt de bestrijding nog lastiger. Daarnaast scoren we hoog als het gaat om high impact crime: inbraken, geweldsdelicten. Grotestedenproblematiek terwijl onze bezetting gelijk is aan die van een stad als Weert. Alleen heeft die niet te kampen met onze problemen.”

U protesteert tevergeefs bij minister Opstelten?

„Ja, onbegrijpelijk dat hij niet thuis geeft. Hij verwijst naar de huidige politiewet waarin staat dat we het capaciteitsprobleem binnen Limburg moeten oplossen. We worden op incidentele basis ook geholpen door buurtgemeenten, maar dat lost het structurele probleem niet op. En dat weet hij.”

Wat begrijpt de minister niet?

„Dat Roermond en Limburg het afgelopen decennium fundamenteel zijn veranderd. We zitten hier middenin de zware criminaliteit maar de minister baseert zich bij de verdeling van de mankracht nog altijd op cijfers en aannames uit 1998! Die verdeelsleutel is aan herijking toe.”

Onno Hoes, burgemeester van Maastricht en het aanspreekpunt voor heel Limburg als ‘regioburgemeester’ voor de minister, is anders wel akkoord gegaan met het huidige beleidsplan.

„Dat is waar. Maar op dit onderdeel steunt hij me volledig. Want niet alleen Roermond maar heel Limburg wordt wat betreft politiebezetting onderbedeeld door Opstelten. Dat heeft Hoes ook meerdere keren bij hem aangekaard, maar Opstelten loopt weg voor deze problematiek.”

Waarom luistert Opstelten niet?

„Geen idee, was hij hier maar langsgekomen om te luisteren. Nu wijst hij naar Hoes als regioburgemeester. Teleurstellend. Onverantwoord zelfs. Híj is verantwoordelijk als minister, niet mijn collega Hoes.”