Minder voordeel zelfstandige

Van Dijkhuizen maakt een einde aan enkele belangrijke voordelen voor ondernemers. Werknemers betalen te veel belasting en ondernemers te weinig, is de aanname. Een voorstel om dat recht te zetten leidt ertoe dat zelfstandigen met een eigen bv voortaan zichzelf niet langer om fiscale redenen een te laag loon mogen uitbetalen. Dat loon mag straks nog maar 10 procent afwijken van wat ‘gebruikelijk’ is voor het soort werkzaamheden dat een directeur-grootaandeelhouder verricht. Nu is dat nog 30 procent.

Voor zzp’ers zonder eigen bv wordt de zelfstandigenaftrek geleidelijk helemaal afgeschaft. Hierdoor worden ook de minder vermogende zelfstandigen door de fiscus meer als werknemers behandeld. Dat moet schijnzelfstandigheid tegengaan en de drempel verhogen om als zzp’er aan de slag te gaan. Werknemers gaan daarentegen minder belasting betalen.