Groei werkloosheid in mei iets afgevlakt

De werkloosheid is vorige maand met 9.000 werkzoekenden opgelopen tot 8,3 procent. Daarmee is de werkloosheid minder hard gestegen dan de maanden ervoor. Toen kwamen er nog gemiddeld 15.000 werklozen per maand bij.

De groei van de jeugdwerkloosheid is vrijwel voorbij. De toename van de werkloosheid komt nu vooral voor rekening van 25- tot 65-jarigen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt.

Uitkeringsinstantie UWV meldde gelijktijdig dat het aantal verstrekte WW-uitkeringen in mei daalde tot 378.000. Steeds meer werkzoekenden bereiken het einde van het vangnet voor werkloosheid zonder in de tussenliggende periode werk te hebben gevonden, meldde het UWV al eerder.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) heeft de sociale partners gisteren opgeroepen om zo snel mogelijk met plannen te komen om de werkloosheid in sectoren te bestrijden. Het ministerie trekt daar in totaal 600 miljoen voor uit. Bedoeling is dat sociale partners zelf ook een vergelijkbaar bedrag investeren in de banenplannen. Dat geld moet via cao-afspraken loskomen of uit de bestaande reserves van de door sociale partners beheerde scholingsfondsen worden gehaald. Asscher stelt wel voorwaarden aan de plannen. Zo worden arbeidstijdverkorting of vroegpensioen niet gesubsidieerd.