Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Oud-topman Vestia liet pensioengat repareren

Woningcorporatie Vestia verdenkt oud-topman Erik Staal van het “onrechtmatig” beïnvloeden van zijn eigen pensioenregeling. Staal vroeg commissaris Jeroen Lugte, een oude vriend, om zijn pensioen te repareren na beleggingsverliezen. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank van Rotterdam.

Kantoor van Vestia in Den Haag.
Kantoor van Vestia in Den Haag. Foto ANP / Lex van Lieshout

Woningcorporatie Vestia verdenkt oud-topman Erik Staal van het “onrechtmatig” beïnvloeden van zijn eigen pensioenregeling. Staal vroeg commissaris Jeroen Lugte, een oude vriend, om zijn pensioen te repareren na beleggingsverliezen. Dat bleek gisteren tijdens een zitting in de rechtbank van Rotterdam. Op basis van de regeling kreeg Staal bij zijn vertrek begin vorig jaar 3,5 miljoen euro bruto mee.

Staal, enig bestuurder van Vestia, moest begin vorig jaar aftreden toen bleek dat de grootste corporatie van Nederland dreigde om te vallen door miljardenspeculatie met derivaten (renteverzekeringen). Het interim-bestuur van Vestia probeert de bruto uitkering van 3,5 miljoen bruto (1,7 miljoen euro netto) aan opgebouwd pensioen en andere rechten van Staal terug te vorderen.

Pensioenregeling vastgelegd in brief

Op aandringen van Staal legde commissaris Jeroen Lugte, oud-directeur gemeentebelastingen en oud-directeur stadstoezicht in Rotterdam, Staals pensioenregeling begin 2010 vast in een brief, die in het bezit is van NRC Handelsblad. Hij bevestigt dat Staal recht heeft op een pensioen ter hoogte van de eindloonregeling (70 procent van het laatstverdiende inkomen). Staal verdiende in 2010 een half miljoen euro, waarvan 116.000 euro aan pensioen.

De raad van commissarissen had Staal eerder een regeling met vaste pensioenpremie gegeven, omdat zijn pensioen fluctueerde en er maatschappelijke ophef was over zijn hoge salaris. Het beleggingsrisico bij een pensioen met beschikbare premie lag bij Staal. Maar in de brief schrijft Lugte aan Staal dat hij het “van harte eens” was met de bestuurder dat het “probleem van een pensioentekort als gevolg van de kredietcrisis niet op jou mag worden afgewenteld.”

Lugte heeft verklaard zich niets meer te kunnen herinneren van deze brief. Ook de advocaat van Lugte wil “geen inhoudelijk” commentaar geven.

Brief eerste schriftelijke bron wijziging regeling

De brief is de eerste schriftelijke bron van de wijziging van Staals pensioenregeling, concludeert het bureau Integis dat in opdracht van Vestia forensisch onderzoek heeft gedaan. Eerdere afspraken over Staals pensioen waren vooral mondeling, wat opmerkelijk is gezien de ophef over Staals riante salaris.

Oud-commissaris Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg, heeft de brief van Lugte mede ondertekend. Maar na herlezing met zijn raadsvrouw heeft Noordanus hier “zeker geen goed gevoel” over, verklaarde hij tijdens het forensische onderzoek. Hij beschouwt de brief als “bepaald manipulatief”, omdat hij hierin afspraken uit 2005 bevestigt, terwijl hij in 2003 terugtrad als commissaris bij Vestia.

Vestia wil zowel Lugte als Noordanus onder ede laten verhoren door de rechtbank, maar dat vindt de advocaat van Erik Staal, Jurjen Lemstra, overbodig. Volgens Lemstra is de pensioenregeling rechtsgeldig en eind 2011, twee maanden voor Staals vertrek, door de commissarissen goedgekeurd. Staal heeft zich hierbij afzijdig gehouden, aldus Lemstra. De advocaat ziet de verdenking van Vestia als poging om de reputatie van Staal verder te beschadigen.