Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Cultuur

Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar

De Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met de verhoging van de leeftijdsgrens voor de consumptie van alcohol, die van 16 naar 18 jaar gaat.
De Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met de verhoging van de leeftijdsgrens voor de consumptie van alcohol, die van 16 naar 18 jaar gaat. Foto ANP / Koen Suyk

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het plan om de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik te verhogen van zestien naar achttien jaar.

De nieuwe wet maakt ook het bezit van alcohol op straat en in de horeca strafbaar voor 18-minners. De leeftijdsgrens van 16 jaar waarvan niet wordt voorgesteld die te verhogen tot 18 jaar is de minimumleeftijd van personeel in horeca- en slijtlokaliteiten inclusief barvrijwilligers in (sport)kantines.

De leeftijdsverhoging gaat uiterlijk in op 1 januari 2014.

Ruime meerderheid Senaat stemde in met leeftijdsverhoging

Met een ruime meerderheid stemden VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en OSF, in met de leeftijdsverhoging. Daarmee willen de partijen alcoholmisbruik onder jongeren en schade aan de gezondheid die dit kan veroorzaken, tegengaan.

PVV en D66 stemden tegen

De PVV en D66 zijn tegen de wet. De PVV spreekt van ‘betutteling’, D66 vindt dit een eigen verantwoordelijkheid van jongeren en hun ouders.

Alcoholmisbruik neemt toe

Vorig jaar wilde een Kamermeerderheid al de leeftijd voor de consumptie van alcohol verhogen van zestien naar achttien jaar. In februari steunde de Tweede Kamer dit voorstel, dat werd in maart aangenomen.

Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandt, is de afgelopen jaren opnieuw toegenomen. Ook waren ze gemiddeld jonger en bleven ze langer buiten westen, zo bleek vorig jaar uit cijfers van het Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde. In 2011 steeg het aantal comazuipers dat op de eerste hulp belandde met twaalf procent naar 762.