Geld EU voor Egypte verdwijnt door corruptie

Een onbekend deel van de één miljard euro die de Europese Unie de afgelopen vijf jaar aan Egypte heeft gegeven voor democratisering en mensenrechten, is verdwenen door „wijdverbreide corruptie”.

Dat zegt de Europese Rekenkamer in een uiterst kritisch rapport dat vandaag is verschenen. Volgens de Rekenkamer, die toezicht houdt op de uitgaven van de EU, bestaat in Egypte „geen transparantie” bij de besteding van het Europese geld. Voor meer dan de helft gaat de EU-steun via de Egyptische schatkist. Deels verdwijnt dit geld in ‘speciale fondsen’, buiten de officiële Egyptische staatsbegroting.

„Sommige EU-programma’s voor begrotingssteun in andere landen omvatten specifieke voorwaarden betreffende corruptie, maar dit was niet het geval in Egypte”, schrijft de Rekenkamer.

De instantie bekritiseert de Europese Commissie en de recentelijk opgetuigde Europese diplomatieke dienst die „niet reageerden” op het gebrekkige Egyptische bestuur. De Rekenkamer merkt daarbij op dat de Europese Commissie „de enige” internationale donor is die directe begrotingssteun verleent aan Egypte.

De Rekenkamer, gevestigd in Luxemburg, schrijft dat de mensenrechtensituatie in Egypte sinds de opstand van 2011 achteruit is gegaan, in weerwil van de EU-programma’s. „Sinds de opstand komen de rechten van minderheden steeds meer onder druk te staan; het sektarisch geweld is toegenomen en christenen hebben het zwaarst te lijden onder het geweld”, aldus het rapport.

Over vrouwenrechten merkt de Rekenkamer op dat het nieuwe Egyptische parlement na de opstand heeft gevraagd om de huwbare leeftijd te verlagen en om genitale verminking bij vrouwen niet langer strafbaar te stellen.

Begin dit jaar leverden onder meer de VVD en de PVV kritiek op de toezegging van de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, om de democratie in Egypte extra te steunen met 5 miljard euro aan giften en leningen.