Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Megaprovincie ‘Noordvleugel’ bespaart jaarlijks 70 miljoen euro

Inwoners van de provincie Utrecht demonstreerden vorige week op het provinciehuis tegen de voorgenomen fusie van de provincie met Noord-Holland en Flevoland.
Inwoners van de provincie Utrecht demonstreerden vorige week op het provinciehuis tegen de voorgenomen fusie van de provincie met Noord-Holland en Flevoland. Foto ANP / Jerry Lampen

De superprovincie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland kan een jaarlijkse besparing opleveren van zeventig miljoen euro. Dat staat in stukken over de beoogde fusie van de drie provincies. Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, heeft die vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De drie provincies mogen zelf een definitieve naam gaan bedenken voor het nieuwe landsdeel. Plasterk raadt hen aan om daarvoor advies in te winnen bij de Commissie voor de naamgeving van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Voorlopig heet de megaprovincie ‘Noordvleugel’. Wat de nieuwe hoofdstad wordt van de superprovincie is nog niet bekend. Ook die mogen de huidige drie provincies zelf kiezen.

Uit de stukken blijkt dat de samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland een jaarlijkse besparing zal opleveren van minimaal zeventig miljoen euro, hoewel in de eerste jaren wel sprake is van ‘onvermijdelijke frictiekosten’. In het regeerakkoord was al een structurele besparing ingeboekt van 75 miljoen euro. Dat bedrag wordt gekort op het Provinciefonds.

De totale eenmalige investeringskosten bedragen 44 miljoen euro, dit betekent dat de eenmalige investering uiterlijk na vier jaar is terugverdiend.

Fusie niet rond voor verkiezingen provincies 2015

Het bedrag van zeventig miljoen is een stuk hoger dan de winst die de provincies zelf denken te behalen. Zij gingen eerder uit van een besparing van 12,8 miljoen euro. Dat is dan ook een van de redenen dat de provincies tot nu toe erg kritisch waren over de herindeling, zij zagen de toegevoegde waarde niet.

Het ministerie wil met de samenvoeging het provinciaal bestuur versterken. Volgens Plasterk sluit de schaal van het bestuur in de drie provincies niet meer aan bij de “ruimtelijke-economische dynamiek” van de driehoek Amsterdam-Almere-Utrecht. In de memorie van toelichting staat:

Door de drie provincies onder één provinciaal bestuur te brengen zal het gebied meer als eenheid functioneren en profiteren van de unieke krachten van de verschillende onderdelen. De samenvoeging van de drie provincies biedt agglomeratievoordelen23 waardoor de interactie tussen mensen, bedrijven en instellingen toeneemt.

Het kabinet streeft uiteindelijk naar vijf landsdelen. In deze kabinetsperiode wordt echter alleen werk gemaakt van de vorming van de superprovincie. De invoering daarvan is overigens al een jaar uitgesteld. Plasterk liet eind april weten dat het niet mogelijk is om de fusie te bewerkstelligen voor de provinciale verkiezingen van 2015.

Maar in het parlement is het nog geen gelopen race. Plasterk is in de Eerste Kamer afhankelijk van de steun van oppositiepartijen, aangezien VVD en PvdA er geen meerderheid hebben. De senaat debatteert morgen met Plasterk over zijn plannen.