Nederland ijvert voor homo-rechten

Het kabinet gaat actief opkomen voor de gelijke rechten van homoseksuelen in niet-westerse landen. Dat schrijft minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) in een mensenrechtennota die hij gisteren gepresenteerd heeft.

„De homorechten nemen op veel plekken in de wereld snel aan kracht toe”, zei Timmermans gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad. „Maar dat betekent ook dat er een tegenbeweging is”. Timmermans wil onder meer dat Nederlandse diplomaten lokale homo-organisaties gaan steunen bij het organiseren van gay prides.

Naast gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) legt het kabinet nadruk op de bescherming van vrouwen en mensenrechtenactivisten. Het kabinet wil actief gebruik gaan maken van sociale media, apps en andere digitale mogelijkheden om mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen.

Volgens minister Timmermans moeten de mensenrechten „de hoeksteen” van het Nederlands buitenlands beleid vormen. „Als het goed gaat met de mensenrechten, maken democratie en rechtsstaat ook meer kans”.

Opvallend is dat Timmermans in zijn nota minder de nadruk legt op de vrijheid van godsdienst. „De godsdienstvrijheid is voor mij niet de moeder aller vrijheden”, aldus de minister. Zijn voorganger als minister van Buitenlandse Zaken, de VVD’er Uri Rosenthal, beschouwde bescherming van religieuze minderheden juist als een van de speerpunten van het buitenlands beleid.

De ministerraad ging uiteindelijk later dan verwacht akkoord met Timmermans’ nota. Twee weken geleden botste de minister naar verluidt met zijn VVD-collega Kamp (Economische Zaken). Die vond dat Timmermans te streng was voor bedrijven die actief zijn in landen waar mensenrechtenschendingen plaats vinden. Timmermans ontkende vandaag met nadruk dat er onenigheid is geweest in het kabinet. Hij noemde de berichtgeving hierover „geleuter”.

In de nota onderstreept het kabinet „het belang van zelfregulering” en de „eigen verantwoordelijkheid” van bedrijven om mensenrechten te respecteren.