Rutte: ‘ruige aannames’ CPB, voorlopig zes miljard bezuinigen

Premier Mark Rutte geeft een persconferentie na afloop van de ministerraad.
Premier Mark Rutte geeft een persconferentie na afloop van de ministerraad. Foto ANP / Jerry van Lampen

Voorlopig gaat het kabinet uit van zes miljard aan extra bezuinigingen, ook nu de laatste cijfers van het Centraal Plan Bureau eigenlijk op een hoger benodigd bedrag wijzen. Het CPB maakt wat ‘ruige aannames’, zei Rutte vanmiddag op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

Volgens de premier is daar nu nog discussie over en kan dat onder meer de werkloosheidscijfers die het CPB beraamt positiever doen uitvallen. Daarom wilde hij nu nog niet denken aan een hoger bedrag dan tot nu toe naar buiten kwam. In augustus, wanneer de miljoenennota wordt samengesteld, valt het definitieve besluit over welk bedrag Nederland wil bezuinigen, zei Rutte.

“In de huidige ramingen is zes miljard genoeg.”

Gisteravond kwam naar buiten dat het begrotingstekort in 2014 volgens het CPB 3,7 procent zal bedragen. Dat wierp de vraag op of voor zes miljard bezuinigen wel voldoende is; eigenlijk zou bij dat percentage zeven miljard nodig zijn om op de in het Europese stabiliteits- en groeipact vastgelegde 3 procent te komen.

Geen inhoudelijke reactie op kwestie-De Graaf

Over Fred de Graaf wilde Rutte weinig zeggen. De Eerste Kamer-voorzitter die gisteravond zijn functie neerlegde om alle commotie die is ontstaan, heeft wel met Rutte gesproken - als ‘partijgenoot’- maar over de inhoud van dat gesprek liet de premier niets los. Rutte respecteert het besluit van De Graaf.

De Graaf zou zijn bedenkingen hebben gehad bij een eventueel optreden van Wilders bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Hij erkende tegenover de Volkskrant dat hij de PVV-leider er liever niet bij had, vanwege diens problematische relatie met het Koninklijk Huis.

In een brief die hij daarna naar de Tweede Kamer stuurde, zei hij dat hij er desondanks niet op aangestuurd heeft dat Wilders en Willem-Alexander niet naast elkaar zouden lopen. Hij is naar eigen zeggen voorzitter af omdat de discussie rond zijn integriteit bleef aanhouden.