kort

Cameravliegtuigje

Marechaussee vloog zonder goedkeuring met defensiedrone

De marechaussee heeft vorig jaar een defensiedrone ingezet bij een verkeerscontrole, zonder de benodigde goedkeuring daarvoor van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VVD). Dit blijkt uit antwoorden van de minister op Kamervragen van Gerard Schouw van D66. Of Opstelten het gebruik van een onbemand cameravliegtuigje had goedgekeurd als daar wel om was gevraagd is zeer de vraag.

De marechaussee hield op 25 oktober vorig jaar samen met de politie, douane en belastingdienst een verkeerscontrole op het Zeisterspoor in Soesterberg. Dat is een eigen weg van defensie die toegankelijk is voor al het verkeer. De marechaussee gebruikte de drone om de doorstroming van verkeer op de aangesloten autosnelweg A28 te bekijken vanuit de lucht.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen konden agenten op de grond de verkeerscontrole versoepelen als het onbemande toestel verkeersopstoppingen zou waarnemen.

Voor het gebruik van defensiedrones voor opsporingsdoeleinden moet de officier van justitie, onder verantwoordelijkheid van de minister, beoordelen of de strafbare feiten zwaar genoeg zijn om de inzet te rechtvaardigen. Dat kan een inbraakgolf in een woonwijk zijn, waarbij andere opsporingsmiddelen onvoldoende soelaas bieden. Bij handhaving van de openbare orde beoordeelt de burgemeester of een drone mag worden ingezet. Ook dan moet de minister vervolgens toestemming geven.

Het is de vraag of strafbare feiten die aan het licht komen bij een verkeerscontrole – of het mogelijk ontstaan van verkeersopstoppingen – voldoende reden zijn om toezicht te houden met drones.

Volgens minister Opstelten zijn politie en marechaussee ondertussen geïnstrueerd dat voor de inzet van defensiedrones boven Nederland, behalve bij militaire oefeningen, altijd toestemming nodig is van de minister.

Schouw van D66 denkt dat het vliegen met een drone zonder toestemming geen incident was. „Hier is een grote fout gemaakt, die de minister nu wel moest toegeven. Maar dit gebeurt natuurlijk veel vaker. Het is wachten op de volgende gemeente waar drones zonder toestemming blijken te zijn ingezet.”