Kabinet in mensenrechtennota: rechten vrouwen en homo’s krijgen prioriteit

Mensenrechten zijn “een hoeksteen” van het Nederlandse buitenlandse beleid. Dat staat in de mensenrechtennota ‘Respect en recht voor ieder mens’ van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) waarmee het kabinet vanmiddag heeft ingestemd. De bescherming van de rechten van vrouwen en homo’s wordt voor het kabinet prioriteit.

In de mensenrechtennota legt minister Timmermans zijn eigen accenten. Zo worden vrouwenrechten en de rechten voor homo's voor hem prioriteit.
In de mensenrechtennota legt minister Timmermans zijn eigen accenten. Zo worden vrouwenrechten en de rechten voor homo's voor hem prioriteit. Foto ANP / Martijn Beekman

Mensenrechten zijn “een hoeksteen” van het Nederlandse buitenlandse beleid. Dat staat in de mensenrechtennota ‘Respect en recht voor ieder mens’ van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) waarmee het kabinet vanmiddag heeft ingestemd. De bescherming van de rechten van vrouwen en homo’s wordt voor het kabinet prioriteit.

Timmermans denkt dat Nederland het verschil kan maken op het gebied van het nastreven van gelijke rechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) en de bescherming van mensenrechtenverdedigers zoals dissidente bloggers.

Vrijheid van godsdienst geen prioriteit meer

Godsdienstvrijheid is voor Nederland niet langer een prioriteit. Dat was ze nog wel onder Timmermans’ voorganger Uri Rosenthal (VVD). Daarover schrijft Timmermans in de nota: “Ik ben niet op zoek gegaan naar een breuk met mijn voorganger, ik ben op zoek gegaan naar het zetten van eigen accenten.”

Timmermans vindt niet dat godsdienstvrijheid “de moeder aller vrijheden is” en een aparte status moet krijgen te midden van andere persoonlijke vrijheden. “Ik haal niet godsdienstvrijheid naar boven als het belangrijkste grondrecht.” Dat betekent volgens de minister echter niet dat ze geen aandacht meer zal krijgen.

Het kabinet wil verder het mensenrechtenbeleid in een nieuw jasje steken. Zo wil Timmermans mensenrechtenschendingen via het internet sneller onder de aandacht brengen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een app waarmee mensenrechtenactivisten hun verhaal sneller onder de aandacht kunnen brengen.

Een paar weken geleden sprak het kabinet ook al over de mensenrechtennota, maar toen kon die nog niet worden vastgesteld. VVD en PvdA zouden van mening verschillen over de rol van Nederlandse bedrijven in het buitenland bij mensenrechtenkwesties. Timmermans doet dat af als ‘indianenverhalen’. Het is volgens hem heel gebruikelijk dat de ministerraad soms langer de tijd nodig heeft bij belangrijke beleidsstukken.