Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

Voorzitter in opspraak

‘Als dat waar is”, sprak Tweede Kamerlid Wilders gisteren, „ben ik daar woest over.” De eventuele woede van de fractieleider van de PVV betrof de suggestie dat hij uit de commissie was gemanipuleerd die op 30 april in de Nieuwe Kerk te Amsterdam voor de toen nog aanstaande koning Willem-Alexander mocht uitlopen. Een onderdeel van de inhuldiging van het nieuwe staatshoofd.

Ook op Prinsjesdag gaat een dergelijke ‘commissie van in- en uitgeleide’ jaarlijks in de benen om het staatshoofd in de Ridderzaal te begeleiden. Veel om het lijf heeft dit erebaantje verder niet, afgezien van het jacquet dat Wilders had moeten aanschaffen.

Volgens een artikel in de Volkskrant had de voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, Eerste Kamervoorzitter De Graaf (VVD), zodanig met kandidaat-leden weten te schuiven dat Wilders uit de stoet viel. De kritische houding van Wilders jegens het staatshoofd, dat volgens zijn partij niet van de regering hoort deel uit te maken, zou daarvan de reden zijn.

In een brief aan de fractieleider van de PVV in de Eerste Kamer, zijn bijna-naamgenoot De Graaff, weersprak De Graaf later op de dag de suggestie uit het krantenartikel. Van „vieze spelletjes” (Wilders) zou dus geen sprake zijn. De Graaf had een systeem bedacht om te bereiken dat de commissie van vijf een goede mix van mannen en vrouwen en van verschillende fracties zou zijn. Vervolgens speelde anciënniteit een rol.

Vanzelfsprekend was ook de voorzitter van de Tweede Kamer, Van Miltenburg (ook VVD) lid van de commissie. Van eventuele manipulaties door haar collega aan de overkant van het Binnenhof wist zij niets, zei ze gisteren. „Ik zat niet in het hoofd van de heer De Graaf en ik heb hier verder geen enkele betrokkenheid bij gehad.” Dat is te hopen, want het zou haar taak zijn geweest om zonodig op te komen voor ‘haar’ lid Wilders.

De Eerste Kamervoorzitter schrijft in zijn brief dat hij in het door hem bedachte systeem om de samenstelling van de commissie te regelen, niet aan Wilders is toegekomen. De PVV’er werd qua anciënniteit verslagen door de SGP’er Van der Staaij.

Merkwaardig is dat De Graaf vervolgens toch meldt: „Ik heb mij wel gerealiseerd dat indien ik wel aan de heer Wilders zou zijn toegekomen, veel aandacht op hem zou zijn gericht.”

Daarmee laadt hij de verdenking op zich toch overwegingen te hebben gehad die niet passen bij de neutraliteit van een Kamervoorzitter. Ook zijn partijgenote Van Miltenburg veroorzaakte in de Tweede Kamer al eens een conflict omdat aan haar objectiviteit werd getwijfeld. Dat moet de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer niet overkomen.