Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Minister van Weer

‘Goed, Willemijn, een wisselvallig weekend maar wel warm dus, en daarna?’

‘Ik heb besloten geen langetermijnprognoses meer te laten horen.’

‘Wat? Is het zó erg?’

Ja, dat zou even schrikken zijn. Toch is het precies de strategie die de grootste Nederlandse banken hebben besloten te volgen, bij de informatievoorziening over de huizenmarkt. ABN Amro, Rabobank en ING hebben samen afgesproken geen voorspelling meer te doen over het dalen van de huizenprijzen, omdat dit consumenten zou ontmoedigen. De zwijgplicht zou volgens het Financieele Dagblad ook nog eens met minister Blok zijn besproken. Nee, dat is bemoedigend.

‘Samen met het KNMI, Meteoconsult en Weeronline hebben we afgesproken alle meerdaagse verwachtingen niet meer uit te zenden, in elk geval tot volgend voorjaar. Dat hebben we in overleg met het ministerie van Weer besloten. En meer mag ik er niet over zeggen.’

‘ALARM, VLUCHTEN! Dit is geen weeralarm meer, dit is een aankondiging van de Apocalyps. PAK JE SPULLEN EN WEGWEZEN, WEGWEZEN HIER. WE GAAN ALLEMAAL HARTSTIKKE DOOD!!!’

‘Eh… oké, tot zover dan Willemijn… Dan gaan we naar Driebergen, want bij de verkeersinformatie zit…’

‘Zát.’

‘Zat?’

‘Zat. U bent verbonden met de schoonmaakster. Die verkeersinformatie, die is opgedoekt. Ze hebben met de minister van Verkeer gepraat. En toen hebben ze besloten geen filemeldingen meer te doen. Omdat automobilisten anders alleen maar ontmoedigd worden om de weg op te gaan. Dus terug naar Hilversum, zou ik zeggen.’

Het is vast oprecht bedoeld, van Blok en z’n bankbuddy’s, maar iedereen ziet met twee heel eenvoudige voorbeeldjes dat die informatieonthouding nu juist exact (en dan ook exact) het omgekeerde teweegbrengt dan bedoeld. Paniek in plaats van rust. Stagnatie in plaats van doorstroom. Angst in plaats van levenslust.

Dat ministers en bankdirecteuren niet per definitie tot de meest verlichte denkers behoren is akelig, maar niet helemaal nieuw. Dat hun oenigheid zó grenzeloos is, is ronduit beangstigend.

Als het bovendien waar is, dat een minister erop heeft aangedrongen om informatie achter te houden, met als doel de landelijke economie te beïnvloeden, dan is dat een uitstapje naar een heel ander soort staatsvorm dan dat wij in het Westen gewend zijn.

‘Goed, terug naar Hilversum dus. En ín Hilversum zit naast mij… Eh… Helemaal niemand meer… En ik lees hier op de telex dat… eh… dat de Publieke Omroep per onmiddellijk is… opgeheven? In overleg met de minister-president is besloten om geen nieuws meer te brengen, omdat dit mensen alleen maar kan ontmoedigen… Eh… Tsja… Muziek dan maar?’

Christiaan Weijts is schrijver. Op deze plek schrijft hij elke donderdag over de actualiteit.