Ex-rechters Chipshol-zaak ook in hoger beroep vrijgesproken

Oud-rechter Pieter Kalbfleisch komt aan bij het Paleis van Justitie voor de uitspraak in de Chipsholzaak. Samen met Hans Westenberg is Kalbfleisch op alle fronten vrijgesproken van meineed, het liegen onder ede.
Oud-rechter Pieter Kalbfleisch komt aan bij het Paleis van Justitie voor de uitspraak in de Chipsholzaak. Samen met Hans Westenberg is Kalbfleisch op alle fronten vrijgesproken van meineed, het liegen onder ede. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg zijn ook in het hoger beroep vrijgesproken van meineed in de Chipshol-zaak.

Twitter avatar MarcelHaenen Marcel Haenen Ex-rechters Kalbfleisch en Westenberg ook in hoger beroep vrijgesproken. Hof Arnhem acht meineed niet bewezen.

Het hof heeft in zijn arrest overwogen dat ‘om te komen tot een bewezenverklaring van meineed eerst moet worden vastgesteld wat de feitelijke toedracht is waarover men in de verondersteld meinedige verklaring heeft verklaard. Alleen dan kan namelijk worden gezegd dat een andere verklaring daarover in strijd met de waarheid is afgelegd’.

Volgens het hof is er ‘onvoldoende helderheid’ ontstaan over de ware toedracht.

“Nu de feitelijke toedracht niet kan worden vastgesteld, kan ook niet tot het oordeel gekomen worden dat daarover in strijd met de waarheid is verklaard, laat staan dat dat opzettelijk is gebeurd. Evenals de rechtbank komt het hof dan ook tot de slotsom dat de verdachten dienen te worden vrijgesproken.”

Kalbfleisch: nu deze donkere periode achter me laten

In een reactie zegt Kalbfleisch de vrijspraak als gerechtigheid te zien.

“Het Hof heeft immers op basis van een gedegen onderzoek van de zaak geconcludeerd dat van meineed geen sprake is geweest. Deze vrijspraak ervaar ik dan ook als een bevestiging van het feit dat ik mijn onder ede afgelegde verklaringen juist en naar waarheid heb afgelegd. [...] Ik zie ernaar uit om mijn leven weer te herpakken. Ik wil deze donkere periode in mijn bestaan snel achter mij laten.”

Chipshol laat weten de vrijspraak te hebben voorzien:

“De vrijspraak door het Hof in Arnhem van de oud rechters Westenberg en Kalbfleisch verbaast Chipshol allerminst. Het belang van de Staat overstijgt blijkbaar dat van een zuivere rechtspraak. Chipshol wordt al 20 jaar stelselmatig door overheden tegengewerkt en is er in geslaagd die tegenwerking deels bloot te leggen. Bij de Staat groeit de angst voor Chipshol-claims en een civiele aansprakelijkheidsstelling van Westenberg en Kalbfleisch. Daarom deinsde men er niet voor terug om in een zaak tegen twee rechters de rechterlijke macht te manipuleren.”

Het hele arrest is hier te vinden.

Trokken de twee een bevriende zakenpartner voor?

Kalbfleisch en Westenberg waren rechters in de langslepende zaak rond bouwgrond bij Schiphol. In 2009 deed Jan Poot, directeur van projectontwikkelaar Chipshol, aangifte tegen Westenberg. Volgens Poot zouden de twee oud-rechters een voormalige zakenpartner van hem, Harry van Andel, hebben voorgetrokken tijdens de rechtszaak over het Groenenbergterrein, dat onder de rook van Schiphol ligt.

Volgens Justitie logen de twee over het feit dat ze bevriend waren en regelmatig bij elkaar over de vloer kwamen. Het OM eiste twee weken geleden een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en 240 uur werkstraf tegen de 67-jarige Westenberg. Kalbfleisch (66) hoorde een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en eveneens een werkstraf van 240 uur tegen zich eisen.

Het hoger beroep draaide onder meer om de vraag hoe vaak de oud-rechters elkaar zagen. Westenberg zou bovendien gelogen hebben over zijn telefonische contact met een advocaat in de Chipshol-zaak. Westenberg zei zelf echter dat hem ‘iets in de schoenen geschoven werd’ wat ‘absoluut volstrekt niet waar is’.