Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Coalitie: maximaal 6 miljard euro aan bezuinigingen in 2014

Premier Rutte, minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) en PvdA-leider Diederik Samsom praten vanaf maandag over een bezuinigingspakket van 6 miljard.
Premier Rutte, minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) en PvdA-leider Diederik Samsom praten vanaf maandag over een bezuinigingspakket van 6 miljard. Foto ANP / Martijn Beekman

VVD en PvdA willen in 2014 maximaal zes miljard euro extra bezuinigen. Dat bevestigen bronnen binnen de coalitie tegenover NRC Handelsblad. Onduidelijk is of partijen daarmee het begrotingstekort in 2014 naar de 3,0 procent zullen terugbrengen. Dat hangt af van de ramingen voor 2014 van het Centraal Planbureau, die morgen bekend worden.

Het bedrag van 6 miljard komt bovenop de 16 miljard aan bezuinigingen die het kabinet Rutte II al in het regeerakkoord had vastgelegd. De PvdA wil naast een bezuinigingspakket ook een investeringsplan presenteren om de economie aan te jagen. Dat zou moeten bestaan uit een toezegging van pensioenfondsen om geld te steken in infrastructuur en woningbouw. De VVD staat daar welwillend tegenover, zolang de risico’s voor zulke projecten niet bij de staat liggen.

Partijen praten over ontkoppeling lonen en uitkeringen

VVD en PvdA willen uiterlijk 4 juli een bezuinigingspakket presenteren. Op tafel liggen ook voorstellen om lonen en uitkeringen te ontkoppelen en het budget voor artsen en ziekenhuizen voor het komende jaar minder snel te laten stijgen. Het eerste voorstel ligt gevoelig bij de PvdA, omdat daarmee uitkeringsgerechtigden worden getroffen. Hoewel de VVD voorstander van marktwerking in de zorg is, ziet het een minder snelle stijging van dat budget in artsen- en ziekenhuiszorg als een mogelijkheid om de almaar stijgende zorguitgaven te dempen.

De redenering achter een eventuele ontkoppeling is dat salarissen van de meeste overheidsdienaren niet stijgen, en het daarom niet zo gek is als dat ook voor uitkeringsgerechtigden geldt.

Binnen de coalitie heeft ook nog een voorstel van werkgeverslobbyist Bernard Wientjes gecirculeerd om op pensioenpremies of het pensioenvermogen te belasten. Maar daar voelde de coalitie niets voor.

Coalitie denkt al na over maatregelen voor 2015

VVD en PvdA overwegen ook om aanvullend op de bezuinigingen voor 2014 alvast extra maatregel te presenteren die pas in 2015 ingaan. Anders moet het kabinet bij tegenvallende groei volgend jaar weer met een extra bezuinigingspakket komen. Door dat nu al te doen, is de redenering, kan maatschappelijke onrust die gepaard gaat met weer een bezuinigingsgolf worden vermeden. In totaal hebben verschillende coalities sinds 2010 45 miljard bezuinigd.

Maandag komen premier Mark Rutte, ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) en fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) samen. Zij zullen namens de coalitiepartijen onderhandelen over de invulling van de 6 miljard.

Een in maart gespresenteerd pakket wordt naar verwachting grotendeels overgenomen. Daarin zit een crisisheffing van bedrijven voor 2013, hogere inkomstenbelasting, kortingen op ministeries en verdere matiging van salarissen bij de overheid. Dat levert zo’n 3,3 miljard op. Daarnaast moet de coalitie nu nog 2,7 miljard vinden.