Rapport: valt mee, dat paradijs

Belastingontwijking

Is Nederland nu wel of niet een belastingparadijs, en moet daar nu wel of niet iets aan gebeuren? Al in april riep de Tweede Kamer om actie tegen de vele brievenbusfirma’s in Nederland, maar staatssecretaris Frank Weekers (Financiën, VVD) wilde geen maatregelen voorstellen voordat er een rapport op zijn bureau zou liggen.

De discussie kan nu beginnen. Gisteren verscheen het rapport van SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van lobbyclub Holland Financial Centre. Conclusie: brievenbusfirma’s – bedrijven die via een brievenbus in Nederland hun belastingen verlagen – leveren Nederland meer op dan gedacht. En er zijn er minder dan gedacht.

In het kort: in Nederland zijn geen 23.500 brievenbusfirma’s, maar 12.000. Samen sluizen ze geen 8.000 miljard euro door, maar 4.000 miljard. Daarbij dragen ze jaarlijks niet 1 miljard, maar ruim 3 miljard bij aan de Nederlandse economie. En ontwikkelingslanden lopen hierdoor ‘maar’ 145 miljoen euro aan belastinginkomsten mis.

Voor Weekers zijn de cijfers een steuntje in de rug. Hij wil liever geen maatregelen nemen die de concurrentiepositie van Nederland verslechteren. Maar de cijfers van SEO worden bestreden. Gisteren kwam SOMO, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, met een ander rapport. SOMO komt tot een aanzienlijk hoger bedrag aan misgelopen belastinginkomsten door ontwikkelingslanden door het stelsel in Nederland: 771 miljoen euro. nrc