Meer dementie bij diabetes

Mensen met ouderdomsdiabetes hebben meer kans om dement te worden dan mensen zonder die vorm van suikerziekte. En dat komt misschien wel doordat bij oudere mensen de diabetes ‘te goed’ met medicijnen onder controle wordt gehouden. Een strikte verlaging van het glucose in het bloed met medicijnen veroorzaakt bij ouderen namelijk soms een té laag bloedsuikergehalte – een hypoglykemie. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld flauwvallen.

Juist de mensen waarvan de arts weet dat ze wel eens hypoglykemie hebben gehad, hebben een tweemaal zo groot risico om dement te worden. Dat staat in een dinsdag online verschenen publicatie van het blad JAMA Internal Medicine. Onderzoekers, vooral van de universiteit van Californië in San Francisco, keken 12 jaar lang hoe het bijna 800 ouderen met diabetes type 2 verging. Eén op de twaalf deelnemers aan de studie had eenmaal, of vaker last van dementie. Van hen werd eenderde dement, tegen eenzesde van de mensen die geen last van hypoglykemie hadden.

Er is ook een versterkend effect, schrijven de onderzoekers. Want de mensen met dementieklachten kregen meer last van hypoglykemie. Daarover, over die oorzaak-gevolgrelatie is de afgelopen jaren druk gediscussieerd in de wetenschap van diabetes en dementie. Het is allebei waar, concluderen de onderzoekers nu in hun artikel.

In een begeleidend commentaar staat dat mensen die met medicijnen hun bloedsuikergehalte (het percentage HbA1c) goed laag houden, op hogere leeftijd juist meer kans hebben op hypoglykemie. De richtlijnen, ook de Nederlandse huisartsenrichtlijn, beveelt een HbA1c beneden 7 aan. Maar voor ouderen is 8 ook prima, zeggen de commentators. De Nederlandse huisartsenrichtlijn geeft die ruimte: ‘Bij ouderen kan de huisarts de streefwaarden bijstellen.’