Europa aan de borst

Triomf voor de Stichting Babyvoeding, de instelling die al tien jaar lobbyt om de superioriteit van borstvoeding boven gefabriceerde babymelk te onderstrepen. Net als de andere leden van de wereldwijd opererende organisatie IBFAN, het International Baby Food Action Network. Die heeft vorig jaar nog een internationale borstvoedingconferentie gehouden.

Het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd met nieuwe regelgeving voor de verpakking en inhoud van babymelk en speciaal voedsel voor medische doeleinden.

Daar zitten regels bij voor de etikettering van voedselproducten die ongetwijfeld nuttig zijn. Er is ook een bepaling vastgesteld waarvan op voorhand kon worden verwacht dat daar irritatie over zou ontstaan. Het verbod om op baby- en zuigelingvoeding blije baby’s af te beelden. De overweging daarbij is dat moeders niet moeten worden ontmoedigd om borstvoeding te geven aan hun jonge kroost.

Boze vragen kwamen er dus prompt. En wel in Den Haag, vanuit de PVV-fractie, van voormalig Europarlementariër Madlener aan de minister van Buitenlandse Zaken: „Sinds wanneer gaat het Europese schijnparlement over onze voeding, is dit geen nationale aangelegenheid?”

De vragen komen wat laat. De goedkeuring van het Europees Parlement is het einde van een politiek traject dat ook door elk van de nationale lidstaten is gelopen. Bovendien had het parlement al eens eerder met de regels ingestemd.

Het fotoverbod is onderdeel van de gedragscode voor babyvoeding van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. Nederland, waar diverse producenten van kunstmatige babyvoeding zijn gevestigd – zeer gewild in China – kent het babyfotoverbod al langer, zij het nog niet wanneer het om ‘opvolgmelk’ gaat, bedoeld voor peuters. Volgens de Europese regels valt deze voeding nu ook onder het fotoveto.

Inmiddels heeft het Europees Parlement de Europese Commissie gevraagd of er niet ook wetgeving moet komen voor de voeding voor sporters.

Deze politieke bemoeienis op diverse niveaus met individuele afwegingen van burgers laat zich makkelijk kwalificeren als bevoogdend. Nationale en Europese politici gaan er blijkbaar vanuit dat moeders niet voldoende in staat zijn om zelf de afweging te maken tussen borstvoeding of een fabrieksproduct. Een babyfoto op een pakje of blikje melkpoeder zou moeders maar op verkeerde gedachten kunnen brengen.

Het is zulk paternalisme dat ‘Europa’ bij burgers helaas impopulair maakt en het zo vaak beleden streven naar subsidiariteit, besluitvorming op een zo laag mogelijk niveau, ongeloofwaardig. Al is Nederland dus niet het eerste land dat zich daarover mag opwinden.