Een hazenslaapje van 222.222.222 euro

Een Duitse bankmedewerker heeft iemand slapend rijk gemaakt. Toen de man een dutje deed, hield hij de 2 op zijn toetsenbord ingedrukt, waardoor het saldo in een betalingsbewijs voor een gepensioneerde niet 64,20 euro werd, maar 222.222.222,22 euro. De fout werd snel hersteld door een collega. De baas van de medewerker verloor haar baan. Zij had de man beter moeten controleren, vindt de bank. De rechter stelde de bank in het ongelijk, het ontslag werd ongedaan gemaakt.