79. Curit

Zorg op afstand voor chronisch zieken

Curit Connect stelt chronisch zieke patiënten in staat zelf de bloeddruk, hartslag, gewicht en andere zaken te meten en te controleren. De zorgverlener heeft voortdurend de beschikking over actuele gegevens van de patiënt, maar wordt pas gewaarschuwd als dat nodig is.