67. Tri-O-Gen

Van restwarmte naar lokale elektriciteit

Triogen uit Delft is erin geslaagd de restwarmte van industriële processen (vanaf 300 graden Celsius en 160 kW) om te zetten in elektriciteit, zonder daarbij zelf te veel energie te verbruiken. De elektriciteit kan lokaal worden gebruikt.