61. Urogyn

Urolastic verhelpt incontinentie

Wereldwijd lijden meer dan 120 miljoen vrouwen en 10 miljoen mannen aan incontinentie, veelal veroorzaakt door stress. Urolastic wordt, onder verdoving, rond de plasbuis geïnjecteerd en verhelpt zo de incontinentie.